Aantal Universitair Docenten met vast contract is met 10%

gestegen van 70% in 2021 naar 80% in 2022. Binnen de functiecategorieën docenten en Universitair Docenten (UD's) is het percentage vast toegenomen. In 2022 had 53% van de docenten een tijdelijk contract, waar dit in 2021 nog voor 60% van de docenten gold.

Feiten en cijfers

Sociale veiligheid en inclusie in het WO
Overzicht registratie nevenwerkzaamheden hoogleraren Nederlandse universiteiten
Medewerkers van universiteiten ervaren veel werkdruk, dat geldt voor leidinggevenden en wetenschappelijk personeel, meer dan voor onderwijs ondersteunend personeel. Wetenschappelijk personeel met een voltijd aanstelling en tussen de 45 en 55 jaar oud ervaren de hoogste werkdruk. De werkdruk is tussen 2019 en 2022 niet echt veranderd. Een groot deel van de medewerkers vond in 2022 de maatregelen tegen werkdruk niet toereikend. De paradox is dat medewerkers dus aangeven (erg) veel werkdruk te ervaren, terwijl zij (zeer) tevreden zijn over hun baan, hun team en (in iets mindere mate) over hun organisatie. In de periode 2014 tot en met 2021 is een lichte afname te zien van de autonomie die medewerkers ervaren (zelf aanpak bepalen, beslissingen nemen, eigen tempo).
Studenten in collegezaal

Actueel

Stevige bezuinigingen op onderwijs en onderzoek in het hoofdlijnenakkoord

Vandaag hebben de formerende partijen hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Universiteiten zijn geschrokken van de bezuinigingen op onderwijs, onderzoek en innovatie. Deze plannen schaden de toekomst van jongeren en van Nederland. Jouke de Vries, interim-voorzitter van Universiteiten van Nederland: “De bezuinigingen op onderwijs en wetenschap zijn een dreun voor onze studenten en medewerkers die al enorm onder druk staan. Samen met het forse ingrijpen in het internationale karakter van universiteiten, schaden deze bezuinigingen ons goede onderwijs en onderzoek. Dat past niet bij de ambitie van de formerende partijen om de kenniseconomie en het verdienvermogen van Nederland te versterken. Hiermee zetten we de toekomst van de jongeren in ons land op het spel.”
De Nederlandse universiteiten gaan nog meer doen om de sociale veiligheid in hun instellingen te verbeteren. Op 14 mei presenteerde de Arbeidsinspectie een onderzoek over ongewenst gedrag, werkdruk en arbeidstijden waaruit onder andere blijkt dat meer dan de helft van het wetenschappelijk personeel de afgelopen twee jaar met ongewenst gedrag te maken heeft gehad. Universiteiten van Nederland (UNL) is geschrokken van de resultaten. Rianne Letschert, collegevoorzitter Universiteit Maastricht namens UNL: “Het is onaanvaardbaar dat zoveel medewerkers met ongewenst gedrag te maken hebben. Een veilige werkomgeving is niet alleen een fundamenteel recht van alle medewerkers en studenten, maar ook een essentiële voorwaarde voor goed onderzoek en onderwijs.”

Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF)

Betrokken netwerken