Aantal Universitair Docenten met vast contract is met 10%

gestegen van 70% in 2021 naar 80% in 2022. Binnen de functiecategorieën docenten en Universitair Docenten (UD's) is het percentage vast toegenomen. In 2022 had 53% van de docenten een tijdelijk contract, waar dit in 2021 nog voor 60% van de docenten gold.

Feiten en cijfers

Sociale veiligheid en inclusie in het WO
Overzicht registratie nevenwerkzaamheden hoogleraren Nederlandse universiteiten
Medewerkers van universiteiten ervaren veel werkdruk, dat geldt voor leidinggevenden en wetenschappelijk personeel, meer dan voor onderwijs ondersteunend personeel. Wetenschappelijk personeel met een voltijd aanstelling en tussen de 45 en 55 jaar oud ervaren de hoogste werkdruk. De werkdruk is tussen 2019 en 2022 niet echt veranderd. Een groot deel van de medewerkers vond in 2022 de maatregelen tegen werkdruk niet toereikend. De paradox is dat medewerkers dus aangeven (erg) veel werkdruk te ervaren, terwijl zij (zeer) tevreden zijn over hun baan, hun team en (in iets mindere mate) over hun organisatie. In de periode 2014 tot en met 2021 is een lichte afname te zien van de autonomie die medewerkers ervaren (zelf aanpak bepalen, beslissingen nemen, eigen tempo).
Foto

Actueel

De Nederlandse universiteiten hebben deze week allemaal een publiek toegankelijk overzicht van de nevenwerkzaamheden van hun hoogleraren gepubliceerd. De veertien registers zijn geüniformeerd en raadpleegbaar vanaf de website van Universiteiten van Nederland (UNL). Daarnaast is de ‘Sectorregeling nevenwerkzaamheden’ aangescherpt en sinds deze maand van kracht. Jouke de Vries, interim-voorzitter UNL: “De transparantie van wetenschap is essentieel voor het vertrouwen in wetenschappers en hun resultaten. Met deze maatregelen zetten we goede stappen om die transparantie te verbeteren.”
Wie is de rechthebbende van de auteursrechten op het werk van universitaire medewerkers? Noch de Nederlandse Auteurswet, noch de rechtspraak geeft op deze principiële vraag een eenduidig antwoord. Daarom gaan de universiteiten duidelijker beleid ontwikkelen voor het werkgeversauteursrecht voor alle wetenschappelijke werken. Waar mogelijk wordt het werkgeversauteursrecht geharmoniseerd voor alle universiteiten.

Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF)

Betrokken netwerken