Aantal Universitair Docenten met vast contract is met 10%

gestegen van 70% in 2021 naar 80% in 2022. Binnen de functiecategorieën docenten en Universitair Docenten (UD's) is het percentage vast toegenomen. In 2022 had 53% van de docenten een tijdelijk contract, waar dit in 2021 nog voor 60% van de docenten gold.

Feiten en cijfers

De universiteiten hebben een grote uitdaging als het gaat om werkdruk. In de afgelopen jaren is uit verschillende onderzoeken en enquêtes gebleken dat de werkdruk in de sector hoog is. Dit is een van de redenen waarom Universiteiten van Nederland, namens de universiteiten, over de verlaging van de werkdruk afspraken heeft gemaakt met de Minister in het Bestuursakkoord 2022. Onderdeel van deze afspraken is dat sector elke drie jaar een sectorrapportage werkdruk zal opleveren.
Sociale veiligheid en inclusie in het WO
Overzicht registratie nevenwerkzaamheden hoogleraren Nederlandse universiteiten
Cao Nederlandse universiteiten

Actueel

Universiteiten van Nederland (UNL) heeft met de werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao Nederlandse universiteiten. In dit akkoord is een loonsverhoging van 3,7% per 1 september 2024 afgesproken. Op 1 januari 2025 wordt het loon nogmaals met 1,0% verhoogd. Medewerkers die op 1 september 2024 een dienstverband bij een Nederlandse universiteit hebben, krijgen een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. Verder hebben de universiteiten en vakbonden afspraken gemaakt over de aanpak van sociale veiligheid en werkdruk. De cao loopt tot 30 juni 2025. Margot van der Starre, vicevoorzitter van de Universiteit Utrecht en delegatieleider namens UNL: “Door de aangekondigde bezuinigingen van het nieuwe kabinet bevinden universiteiten zich in financieel onzekere tijden. Daarom kiezen we met de bonden voor verantwoorde loonstijging.”
Tussen november 2022 en december 2023 zijn er in totaal 45 incidentele en 14 structurele beveiligingsmaatregelen getroffen voor wetenschappers of stafleden van universiteiten. Zo blijkt uit de monitor externe intimidatie, haat en bedreiging van wetenschappers die Universiteiten van Nederland (UNL), NWO en KNAW vandaag publiceren. UNL-voorzitter Caspar van den Berg: “Het is onacceptabel en verschrikkelijk als wetenschappers zich zorgen moeten maken over hun veiligheid wanneer ze hun onderzoeksresultaten hebben gedeeld. De monitor laat zien hoe belangrijk het is dat we met zijn allen pal voor onze wetenschappers blijven staan.”

Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF)

Betrokken netwerken