Sociale veiligheid en inclusie in het WO

Artikel

In het wetenschappelijk onderwijs zijn sociale veiligheid en inclusie belangrijke aspecten voor het welzijn van studenten en medewerkers. Tegelijkertijd is er sprake van een gebrek aan landelijke data die het wo als geheel bestrijken.

Contact

Bijgaande notitie is gebaseerd op het brede werkonderzoek openbaar bestuur 2022, waarbij in opdracht van UNL is ingezoomd op het wo voor wat betreft de thema’s sociale veiligheid en inclusie. De notitie is het resultaat van het werkonderzoek uitgevoerd door ICTU. ICTU is een advies- en projectenorganisatie binnen de overheid en is opgericht in 2001 als overheidsstichting zonder winstdoel. 

In de notitie wordt de prevalentie van ongewenst gedrag in het wo beschreven, wordt het oordeel van medewerkers over de mate van inclusie en sociale veiligheid in de organisatie in kaart gebracht en wordt de samenhang tussen een inclusief en veilig werkklimaat enerzijds en verschillende aspecten van de werkbeleving anderzijds onderzocht.

Wij denken dat de notitie belangrijke inzichten verschaft over de stand van zaken in het wo met betrekking tot de onderwerpen sociale veiligheid en inclusie, waarop beleid kan worden ontwikkeld. Ook zien wij het als een belangrijke meerwaarde om deze gegevens publiekelijk te delen via de UNL-website en daarbij eveneens te verwijzen naar de het overleg dat met OCW gaande is over de uitrol van een Convenant Sociale Veiligheid. Namens UNL heeft Jantine Schuit zitting in de regiegroep voor het vierjarig OCW-programma Sociale Veiligheid.

De uitkomsten van het onderzoek nopen tot een actieve opvolging. We zijn als sector nog lang niet waar we graag willen zijn met betrekking tot het bieden van sociale veiligheid en inclusie.

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Jaap Verheij, Domeinleider HR via verheij@unl.nl

Publicaties

ICTU onderzoek sociale veiligheid en inclusie in het WO

Publicatie