Rijksbijdrage per student is met 20%

gedaald. Waar de rijksbijdrage in 2002 nog zo'n €19.500 bedroeg, is dit teruggelopen naar €15.500 in 2021.

Feiten en cijfers

Waar tien jaar geleden nog werd gedacht dat de campus steeds virtueler zou worden, is nu duidelijk dat studenten en medewerkers een blijvende behoefte hebben aan fysieke ontmoeting en samenwerking op de campus.
PwC Strategy& heeft in 2021 berekend dat universiteiten jaarlijks €1,1 miljard tekort komen om het huidige ambitieniveau waar te maken. Ondanks forse investeringen van het kabinet Rutte IV van honderden miljoenen euro’s, zijn de structurele weeffouten niet opgelost en staat de financiële positie nog altijd onder druk.
De jaarresultaten laten geregeld positieve cijfers zien, terwijl de financiering van het universiteit onderwijs en onderzoek onder druk staat. De oproep voor investeringen lijkt niet te rijmen met geld dat overblijft. Hoe zit het met de financiële positie van de universiteiten?
Studenten in collegezaal

Actueel

Stevige bezuinigingen op onderwijs en onderzoek in het hoofdlijnenakkoord

Vandaag hebben de formerende partijen hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Universiteiten zijn geschrokken van de bezuinigingen op onderwijs, onderzoek en innovatie. Deze plannen schaden de toekomst van jongeren en van Nederland. Jouke de Vries, interim-voorzitter van Universiteiten van Nederland: “De bezuinigingen op onderwijs en wetenschap zijn een dreun voor onze studenten en medewerkers die al enorm onder druk staan. Samen met het forse ingrijpen in het internationale karakter van universiteiten, schaden deze bezuinigingen ons goede onderwijs en onderzoek. Dat past niet bij de ambitie van de formerende partijen om de kenniseconomie en het verdienvermogen van Nederland te versterken. Hiermee zetten we de toekomst van de jongeren in ons land op het spel.”
De Nederlandse universiteiten zijn verheugd met de stevige investeringen in techniekonderwijs die vandaag zijn aangekondigd. Het kabinet investeert 450 miljoen euro tot en met 2030 en daarna structureel 80 miljoen per jaar in mbo’s, hogescholen en universiteiten in de regio's rond Groningen, Enschede, Delft en Eindhoven om meer technici op te leiden. UNL is blij met deze extra investeringen in onderwijs en onderzoek. Zij dragen bij aan de brede welvaart, het verdienvermogen en het vestigingsklimaat in Nederland.

Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF)

Betrokken netwerken