Rijksbijdrage per student is met 20%

gedaald. Waar de rijksbijdrage in 2002 nog zo'n €19.500 bedroeg, is dit teruggelopen naar €15.500 in 2021.

Feiten en cijfers

Waar tien jaar geleden nog werd gedacht dat de campus steeds virtueler zou worden, is nu duidelijk dat studenten en medewerkers een blijvende behoefte hebben aan fysieke ontmoeting en samenwerking op de campus.
PwC Strategy& heeft in 2021 berekend dat universiteiten jaarlijks €1,1 miljard tekort komen om het huidige ambitieniveau waar te maken. Ondanks forse investeringen van het kabinet Rutte IV van honderden miljoenen euro’s, zijn de structurele weeffouten niet opgelost en staat de financiële positie nog altijd onder druk.
De jaarresultaten laten geregeld positieve cijfers zien, terwijl de financiering van het universiteit onderwijs en onderzoek onder druk staat. De oproep voor investeringen lijkt niet te rijmen met geld dat overblijft. Hoe zit het met de financiële positie van de universiteiten?
UNL_BorisCremersFotografie_1179

Actueel

De veertien universiteiten van Nederland hebben een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk.
Daarin zetten wij uiteen wat het belang is van het toonaangevende onderzoek, onderwijs en innovatie van Nederlandse universiteiten en vragen we uw aandacht voor de internationale dimensie van wetenschap.
Het demissionaire kabinet kiest ervoor om in de Rijksbegroting van 2024 de investeringen in universiteiten te continueren. Dat is noodzakelijk, zodat universiteiten door kunnen gaan met achterstallig onderhoud. Met de investeringen hebben de universiteiten het afgelopen jaar honderden extra medewerkers in vaste dienst aangenomen, waardoor blijvend meer rust en ruimte in het systeem komt.

Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF)

Betrokken netwerken