Wetenschap voor de generaties van morgen

Wat we doen

De Nederlandse universiteiten zijn uniek door de verwevenheid van onderzoek, onderwijs en innovatie. Zij leiden de broodnodige talenten van de hoogste kwaliteit op; de generaties van morgen. Ook nu al vertalen onze wetenschappers uitkomsten van baanbrekend onderzoek in antwoorden op grote en actuele maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid, AI, veiligheid, data science, onderwijs, stikstof, voedselzekerheid, rechtszekerheid en gezondheid.

Sectorinformatie

Als vanzelfsprekend legt Universiteiten van Nederland verantwoording af over de besteding van (publieke) middelen en geeft zij inzicht in de sector.
Universiteiten van Nederland publiceert informatie over de universiteiten: data van hun onderwijs en onderzoek. Daarnaast maakt Universiteiten van Nederland bekend op welke wijze universiteiten werken, denk aan Code Goed
Bestuur, statement Sociale Veiligheid.

Belangenbehartiger

Universiteiten van Nederland behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van de universiteiten en voert daarom lobby bij de Tweede Kamer, bij departementen en in Brussel. Bij deze rol horen activiteiten als
internationale samenwerkingen zoeken, onderhandelen met beleidsmakers, informatie over de sector en standpunten publiceren, persberichten verspreiden en lobby (NL en EU).

Onze 14 universiteiten doen met ruim 61 duizend medewerkers wetenschappelijk onderzoek en verzorgen onderwijs aan ruim 340.000 studenten.

Samen voor een slimmer Nederland Platform voor samenwerking

Universiteiten van Nederland is de vereniging van de veertien Nederlandse universiteiten en stimuleert samenwerking tussen de universiteiten binnen Nederland en internationaal. Via kennisdeling zetten mensen binnen en buiten de universiteiten zich in voor een blijvende versterking van de universiteiten op vele vlakken. Een sector die zichzelf blijft ontdekken.

Collegezaal

Werkgever

Binnen de werkgeversrol behoren de CAO-onderhandelingen en het opstellen van de CAO. Hierbij hoort ook het vertegenwoordigen van de universiteiten in bijvoorbeeld discussie over pensioenen en allerhande HR-thema’s zoals werkdruk, diversiteit en sociale veiligheid.

Students Library