Parlement en Wetenschap

Actuele wetenschappelijke inzichten gebruiken in het parlementaire proces, dat is het doel van de samenwerking tussen de Tweede Kamer en zes wetenschapsorganisaties: De Jonge Akademie, Federatie van Nederlandse Universitair Medische Centra (NFU), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Universiteiten van Nederland (UNL).

Contact

Onder de vlag van Parlement en Wetenschap spannen deze organisaties zich sinds 2011 in voor het gebruik van meer wetenschappelijke kennis in het parlementaire werk, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van Kamerdebatten of het toetsen van beleidsvoorstellen.

Netwerkverkenning

Een netwerkverkenning biedt Kamercommissies een overzicht van wetenschappers met kennis op een specifiek gebied. Netwerkverkenningen worden gebruikt voor de organisatie van een rondetafelgesprek of ontbijtbijeenkomst, of voor de selectie van auteurs van een wetenschappelijke factsheet (zie hierna).

Wetenschappelijke factsheet

Kamercommissies kunnen een wetenschappelijke factsheet aanvragen over een specifiek onderwerp. De factsheet schetst zo bondig maar ook zo compleet mogelijk wat binnen de wetenschap bekend is over het onderwerp, met verwijzingen naar bronnen en andere publicaties. 

Ontbijtbijeenkomst

Tijdens een ontbijtbijeenkomst, informeel en besloten, spreken wetenschappers met Kamerleden over een actueel onderwerp. Wetenschappers belichten het onderwerp vanuit verschillende disciplines en invalshoeken. Kamerleden gebruiken de informatie voor het parlementaire debat. 

Wetenschapstoets

Wetenschappers beoordelen beleids- en wetsvoorstellen van het kabinet: zijn de keuzes die het kabinet heeft gemaakt houdbaar? Zijn er bewezen effectieve(re) beleidsinstrumenten die in andere landen gebruikt worden? Is de evaluatiestrategie goed doordacht? Deze wetenschapstoets is gebaseerd op artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet.

Monitoring 

Een of twee keer per week ontvangen de kenniscoördinatoren en informatiespecialisten van de Tweede Kamer informatie over nieuw wetenschappelijk onderzoek dat voor de Tweede Kamer mogelijk relevant is. Zij voorzien de Tweede Kamercommissies vervolgens van de benodigde kennis en informatie. 

Minisymposium

Parlement & Wetenschap organiseert jaarlijks i.s.m. de Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer een minisymposium. Hier krijgen Kamerleden en hun medewerkers meer informatie over een wetenschappelijke ontwikkeling met potentieel grote maatschappelijke gevolgen. In het verleden zijn er minisymposia gehouden over o.a. ‘robotisering’, ‘blockchain’ en ‘de veiligheidsrisico’s van kwantumtechnologie’. 

 

In de 'Kennismaker' (onderaan deze pagina te downloaden), kunt u meer lezen over Parlement en Wetenschap (pagina 14 t/m 16). Voor meer informatie kunt u de website bezoeken of contact opnemen met Hugo van Bergen.

Meer over Parlement en Wetenschap

Kennismaker 2023

Publicatie