CAO Nederlandse Universiteiten

CAO

Universiteiten van Nederland onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof, werktijden, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU).

Let op: vanwege nieuwe wetgeving worden alle arbocatalogi op dit moment herzien. Deze zullen zo snel mogelijk online gezet.

Actuele ontwikkelingen

Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties FNV, FBZ, CNV Overheid en de AOb hebben op 26 juli een definitief akkoord gesloten voor een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten 2023-2024.

Op 3 november hebben cao-partijen de afspraken uit het cao-akkoord omgezet in een definitieve cao-tekst 2023-2024. 

Studenten in mensa zelfstudie

CAO 2023-2024 Downloads

Salarissen/Premies

Veelgestelde vragen

Universiteiten van Nederland ontvangt regelmatig vragen over de cao-regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden.  De belangrijkste vragen zijn hier te vinden.

Docent met VR bril

Archief CAO

Oudere versies van de CAO en bijbehorende documenten kunnen hier geraadpleegd worden.

Groene kantoortuin

Publieksvriendelijke versie

Samen met de werkgeversorganisaties hebben de universiteiten een overzichtelijke en prettig leesbare versie gemaakt van de cao. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij. Deze versie is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, met als doel het bekender en toegankelijker maken van de cao. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl.

Studenten aan tafel

Aanvullende regelingen

Gerelateerde onderwerpen: BWNU, ZANU en functie-ordeningsysteem

Bij de cao horen de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). In het menu hieronder is algemene informatie over deze regelingen vinden. 

Op basis van UFO krijgt iedere werknemer van een Nederlandse universiteit een compacte beschrijving van zijn of haar functie, ook wel een functieprofiel genoemd, met een bijhorend functieniveau.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.