CAO Nederlandse Universiteiten

CAO

Universiteiten van Nederland onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV en AOb over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof, werktijden, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU).

Op 28 juni jl. hebben cao-partijen een onderhandelingsresultaat (hieronder te downloaden) bereikt voor een nieuwe cao met een looptijd van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025. Cao-partijen leggen deze afspraken nu voor aan hun achterbannen waarna, bij een positieve uitkomst, de nieuwe cao op 23 juli 2024 definitief is. De nieuwe cao-tekst zal daarna worden gemaakt en hier worden gepubliceerd.

Let op: vanwege nieuwe wetgeving worden alle arbocatalogi op dit moment herzien. Deze zullen zo snel mogelijk online gezet.

CAO 2023-2024 en Salarissen/Premies

Aanvullende regelingen

Gerelateerde onderwerpen: BWNU, ZANU en functie-ordeningsysteem

Bij de cao horen de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). In het menu hieronder is algemene informatie over deze regelingen vinden. 

Op basis van UFO krijgt iedere werknemer van een Nederlandse universiteit een compacte beschrijving van zijn of haar functie, ook wel een functieprofiel genoemd, met een bijhorend functieniveau.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

Veelgestelde vragen

Universiteiten van Nederland ontvangt regelmatig vragen over de cao-regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden.  De belangrijkste vragen zijn hier te vinden.

Docent met VR bril

Publieksvriendelijke versie

Samen met de werkgeversorganisaties hebben de universiteiten een overzichtelijke en prettig leesbare versie gemaakt van de cao. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij. Deze versie is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, met als doel het bekender en toegankelijker maken van de cao. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl.

Studenten aan tafel

Archief CAO

Oudere versies van de CAO en bijbehorende documenten kunnen hier geraadpleegd worden.

Groene kantoortuin