CAO-archief

Contact

Archief collectieve arbeidsovereenkomsten

CAO Nederlandse Universiteiten 2022 1 januari 2021 tot 31 maart 2023

CAO Nederlandse Universiteiten 2021 1 januari 2021 tot 31 maart 2022

CAO Nederlandse Universiteiten 2020 1 januari 2020 tot 31 december

CAO Nederlandse Universiteiten 2019 31 december 2019 - 31 december 2020 (versie december 2019)

CAO Nederlandse Universiteiten 2017 1 juli 2017 - 31 december 2019

CAO Nederlandse Universiteiten 2016 2 juli 2016 - 30 juni 2017

CAO Nederlandse Universiteiten 2015 Uitvoeringsovereenkomst 2015 loonruimteovereenkomst sector WO

CAO Nederlandse Universiteiten 2015 1 januari 2015 - 1 juli 2016 (CAO akkoord)

CAO Nederlandse Universiteiten 2015 1 januari 2015 - 1 juli 2016 (CAO akkoord bijlage)

CAO Nederlandse Universiteiten 2015 1 januari 2015 - 1 juli 2016

CAO Nederlandse Universiteiten 2011 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014

CAO Nederlandse Universiteiten 2010 1 maart 2010 tot 1 januari 2011

CAO Nederlandse Universiteiten 2007 2007-2010

CAO Nederlandse Universiteiten 2006 1 januari 2006_tot en met 31 augustus 2007

CAO Nederlandse universiteiten 2004 31 augustus 2004 - 31 december 2005

CAO Nederlandse universiteiten 2003 1 september 2003 - 31 augustus 2004 (Deel 3)

CAO Nederlandse universiteiten 2003 1 september 2003 - 31 augustus 2004 (Deel 2)

CAO Nederlandse universiteiten 2003 1 september 2003 - 31 augustus 2004 (Deel 1)

CAO Nederlandse universiteiten 2002 1 juni 2002 - 31 augustus 2003 (Deel 3)

CAO Nederlandse universiteiten 2002 1 juni 2002 - 31 augustus 2003 (Deel 2)

CAO Nederlandse universiteiten 2002 1 juni 2002 - 31 augustus 2003 (Deel 1)

CAO Nederlandse universiteiten 2000 1 juni 2000 - 31 mei 2002 (Deel 3)

CAO Nederlandse universiteiten 2000 1 juni 2000 - 31 mei 2002 (Deel 2)

CAO Nederlandse universiteiten 2000 1 juni 2000 - 31 mei 2002 (Deel 1)

CAO Nederlandse universiteiten 1999 1 januari 1999 - 31 mei 2000 (Deel 2)

CAO Nederlandse universiteiten 1999 1 januari 1999 - 31 mei 2000 (Deel 1)

CAO Nederlandse universiteiten 1997 1 april 1997 - 1 januari 1999 (Deel 1)

Collective Labour Agreement (English)

CLA Dutch Universities 2021 1 April 2022 - 31 March 2023

CLA Dutch Universities 2021 1 January 2021 - 31 March 2022

CLA Dutch Universities 2020 1 January 2020 - 31 December 2020

CLA Dutch Universities 2019 31 December 2019 - 31 December 2020 (version December 2019)

CLA Dutch universities 2017 1 July 2017 - 31 December 2019

CLA Dutch universities 2016 2 July 2016 - 30 June 2017

CLA Dutch Universities 2015 1 January 2015 - 1 July 2016

CLA Dutch Universities 2011 1 Januari 2011 - December 2014

CLA Dutch Universities 2010 1 March 2010 - 1 Januari 2011

CLA Dutch Universities 2007 1 September 2007- 1 March 2010

Archief salarisschalen en premietabellen

Premietabel en minimumlonen 2021 1 juli

Premietabel en minimumlonen 2019 1 juli

Premietabel en minimumlonen 2019 1 januari

Premietabel en minimumlonen 2018 1 juli

Premietabel en minimumlonen 2018 1 januari

Premietabel en minimumlonen 2017 1 juli

Premietabel en minimumlonen 2017 1 januari

Premietabel en minimumlonen 2016 1 januari

Archief sociale zekerheid

ZANU 2021

ZANU 2020 (versie januari 2020)

ZANU 2013 (versie 2018)

ZANU 2013 (versie 2015)

ZANU 2013

ZANU 2008

 

Doorstroomschema BWNU 2019 (update juli 2019)

BWNU Procedure aanvragen Procedure aanvragen Bovenwettelijke Uitkering (ENG)

BWNU Procedure aanvragen Procedure aanvragen Bovenwettelijke Uitkering

BWNU 2017 Bijlagen 1-3

BWNU 2017

BWNU 2014 (per 1 juli 2015)

BWNU 2014

BWNU 2013

BWNU 2008

 

WNU uitvoeringsregeling december 1999 bijlage 2

WNU uitvoeringsregeling december 1999 bijlage 1

WNU uitvoeringsregeling december 1999

 

Regeling sociale zekerheid 2002-2003

Regeling sociale zekerheid 2006-2007

Regeling sociale zekerheid 2004-2005 (versie 1)

Regeling sociale zekerheid 2004-2005 (versie 2)

Procedure WGA reparatie-uitkering

 

Archief Overige Regelingen

Sector regeling nevenwerkzaamheden 2017

Sectoral Scheme on Ancillary Activities for Dutch Universities 2024 including FAQ 

Onderzoek Hybride werken in het WO

Flyer Vitaliteitspact Universiteit Twente

Competentie Instrument VSNU 20101201

Competence Instrument Dutch Universities april 2011

Bezwarenreglement functieordenen januari 2010

Reglement werkwijze toetsingscommissie okt 2018

Uniforme declaratieregeling CvB-leden Nederlandse universiteiten 2022

Uniforme declaratieregeling CvB-leden Nederlandse universiteiten 2018