Nederland kent 20

Nobelprijswinnaars waaronder 10 in de natuurkunde, 4 in de scheikunde, 3 fysiologie/geneeskunde en 1 in de economie. Daarnaast zijn er 2 prijswinnaars voor de vrede.

Feiten en cijfers

Gebruik van deal-termprincipes voor overdracht van intellectueel eigendom aan spin-offs
Nederland is een van de weinige landen waarvan vrijwel alle universiteiten in de internationale rankings voorkomen. De Nederlandse universiteiten gaan zich kritischer opstellen over wereldwijde ranglijsten van universiteiten: deze zogeheten "league tables" kennen methodologische tekortkomingen.
De evaluaties van wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd met een Evaluatie Protocol, ontwikkeld door KNAW, NWO en UNL.
Studenten in collegezaal

Actueel

Stevige bezuinigingen op onderwijs en onderzoek in het hoofdlijnenakkoord

Vandaag hebben de formerende partijen hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Universiteiten zijn geschrokken van de bezuinigingen op onderwijs, onderzoek en innovatie. Deze plannen schaden de toekomst van jongeren en van Nederland. Jouke de Vries, interim-voorzitter van Universiteiten van Nederland: “De bezuinigingen op onderwijs en wetenschap zijn een dreun voor onze studenten en medewerkers die al enorm onder druk staan. Samen met het forse ingrijpen in het internationale karakter van universiteiten, schaden deze bezuinigingen ons goede onderwijs en onderzoek. Dat past niet bij de ambitie van de formerende partijen om de kenniseconomie en het verdienvermogen van Nederland te versterken. Hiermee zetten we de toekomst van de jongeren in ons land op het spel.”
De veertien universiteiten van Nederland hebben een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk.
Daarin zetten wij uiteen wat het belang is van het toonaangevende onderzoek, onderwijs en innovatie van Nederlandse universiteiten en vragen we uw aandacht voor de internationale dimensie van wetenschap.

Publicaties

Scan

Verkiezingsinzet Kenniscoalitie TK verkiezingen 2023

Factsheet

Stuurgroep Onderwijs en Onderzoek (SOO)

Betrokken netwerken