Nederland kent 20

Nobelprijswinnaars waaronder 10 in de natuurkunde, 4 in de scheikunde, 3 fysiologie/geneeskunde en 1 in de economie. Daarnaast zijn er 2 prijswinnaars voor de vrede.

Feiten en cijfers

Gebruik van deal-termprincipes voor overdracht van intellectueel eigendom aan spin-offs
Nederland is een van de weinige landen waarvan vrijwel alle universiteiten in de internationale rankings voorkomen. De Nederlandse universiteiten gaan zich kritischer opstellen over wereldwijde ranglijsten van universiteiten: deze zogeheten "league tables" kennen methodologische tekortkomingen.
De evaluaties van wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd met een Evaluatie Protocol, ontwikkeld door KNAW, NWO en UNL.
UNL_BorisCremersFotografie_1179

Actueel

De veertien universiteiten van Nederland hebben een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk.
Daarin zetten wij uiteen wat het belang is van het toonaangevende onderzoek, onderwijs en innovatie van Nederlandse universiteiten en vragen we uw aandacht voor de internationale dimensie van wetenschap.
Line-up NL_Wetenschap 2024 bekend!

Publicaties

Scan

Verkiezingsinzet Kenniscoalitie TK verkiezingen 2023

Factsheet

Stuurgroep Onderwijs en Onderzoek (SOO)

Betrokken netwerken