Nederland kent 20

Nobelprijswinnaars waaronder 10 in de natuurkunde, 4 in de scheikunde, 3 fysiologie/geneeskunde en 1 in de economie. Daarnaast zijn er 2 prijswinnaars voor de vrede.

Feiten en cijfers

Nederland is een van de weinige landen waarvan vrijwel alle universiteiten in de internationale rankings voorkomen. De Nederlandse universiteiten gaan zich kritischer opstellen over wereldwijde ranglijsten van universiteiten: deze zogeheten "league tables" kennen methodologische tekortkomingen.
De evaluaties van wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd met een Evaluatie Protocol, ontwikkeld door KNAW, NWO en UNL.
Horizon Europe is een onderzoeksprogramma van de EU, dat innovatie moet stimuleren en de concurrentiekracht van Europa waarborgen.
Collegezaal

Actueel

Het demissionaire kabinet kiest ervoor om in de Rijksbegroting van 2024 de investeringen in universiteiten te continueren. Dat is noodzakelijk, zodat universiteiten door kunnen gaan met achterstallig onderhoud. Met de investeringen hebben de universiteiten het afgelopen jaar honderden extra medewerkers in vaste dienst aangenomen, waardoor blijvend meer rust en ruimte in het systeem komt.
Het demissionaire kabinet kiest ervoor om in de Rijksbegroting van 2024 de investeringen in universiteiten te continueren. Dat is noodzakelijk, zodat universiteiten door kunnen gaan met achterstallig onderhoud. Met de investeringen hebben de universiteiten het afgelopen jaar honderden extra medewerkers in vaste dienst aangenomen, waardoor blijvend meer rust en ruimte in het systeem komt.

Publicaties

Scan

Verkiezingsinzet Kenniscoalitie TK verkiezingen 2023

Factsheet

Stuurgroep Onderwijs en Onderzoek (SOO)

Betrokken netwerken