Nederland kent 20

Nobelprijswinnaars waaronder 10 in de natuurkunde, 4 in de scheikunde, 3 fysiologie/geneeskunde en 1 in de economie. Daarnaast zijn er 2 prijswinnaars voor de vrede.

Feiten en cijfers

Gebruik van deal-termprincipes voor overdracht van intellectueel eigendom aan spin-offs
Nederland is een van de weinige landen waarvan vrijwel alle universiteiten in de internationale rankings voorkomen. De Nederlandse universiteiten gaan zich kritischer opstellen over wereldwijde ranglijsten van universiteiten: deze zogeheten "league tables" kennen methodologische tekortkomingen.
De evaluaties van wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd met een Evaluatie Protocol, ontwikkeld door KNAW, NWO en UNL.
Universiteitsbibliotheek

Actueel

Op 15 juli 2024 hebben de besturen van KNAW, NWO, UNL, VH, NFU en TO2 het rapport van de onafhankelijke Evaluatiecommissie Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI) onder voorzitterschap van prof. dr. I. Sluiter ontvangen. De besturen zijn de commissie zeer erkentelijk voor het rapport en de uitgebreide raadpleging van gebruikers van de gedragscode die daaraan ten grondslag ligt. In deze reactie gaan we in op de wijze waarop we voornemens zijn vervolg te geven aan deze evaluatie.
De Nederlandse universiteiten zijn, met zeer velen, diep geraakt door de situatie in Gaza en Israël. De vreselijke aanslag op 7 oktober, het onzekere lot van de Israëlische gijzelaars, de nog altijd escalerende spiraal van geweld tegen de Palestijnse burgerbevolking: de beelden schokken ons nog dagelijks. We hopen dat het snel tot een einde komt, en dat de goede krachten die werken aan hoop en vrede weer de boventoon mogen voeren, ook in conflictgebieden elders in de wereld.

Publicaties

Scan

Verkiezingsinzet Kenniscoalitie TK verkiezingen 2023

Factsheet

Stuurgroep Onderwijs en Onderzoek (SOO)

Betrokken netwerken