AOV

Contact

In het AOV zitten afdelingshoofden en beleidsmedewerkers onderzoek en valorisatie van alle universiteiten. De belangrijkste onderwerpen die worden besproken in dit overleg zijn (gerelateerd aan) Open Science, wetenschappelijke integriteit, promovendibeleid, onderzoeksfinanciering en (maatschappelijke) impact. Dit overleg vergadert vijf keer per jaar, altijd (mede) ter voorbereiding op de Stuurgroep Onderwijs & Onderzoek.