Minder internationale studenten bij Bachelor 220

In vergelijking met het collegejaar 2022-2023 beginnen dit jaar 220 minder internationale studenten met een bachelor aan een universiteit.

Feiten en cijfers

Hoe je in korte tijd jezelf ontwikkelt op academisch niveau
In studiejaar 2022/'23 zijn 47.150 bachelordiploma’s en 55.196 masterdiploma’s uitgereikt. Dit zijn respectievelijk 5.000 en 2.000 uitgereikte diploma’s méér dan vorig jaar. De toename van het aantal uitgereikte diploma’s heeft te maken met de toename in de instroom in eerdere jaren.
In studiejaar 2023/’24 zijn er 59.213 personen bij een wo-bacheloropleiding ingestroomd. Dit is 1,4% minder dan in het jaar daarvoor. Geteld zijn studenten die niet eerder ingeschreven zijn geweest bij een Nederlandse wetenschappelijke opleiding.
Studenten in collegezaal

Actueel

Universiteiten brengen het aandeel volledig Engelstalige bacheloropleidingen met bijna een derde terug. Universiteiten zijn voornemens bij 35 Engelstalige bacheloropleidingen een Nederlandstalige variant toe te voegen. Dat hebben zij aan minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap laten weten. Jouke de Vries, interim-voorzitter UNL: “Universiteiten zetten hiermee een serieuze stap in het meer in evenwicht brengen van de internationalisering in onderwijs en studenteninstroom. Om dat goed te kunnen doen, hebben we de steun van de politiek nodig, in ieder geval in de vorm van het snel beschikbaar komen van wettelijke instrumenten om de instroom te sturen.”
Minister Dijkgraaf stuurde vandaag een brief over selectie in het hbo en wetenschappelijk onderwijs naar de Tweede Kamer. De minister geeft in de brief aan dat selectie in het hoger onderwijs niet veel voorkomt, maar dat de kansengelijkheid bij selectie vergroot moet worden. Dat kan volgens de minister door wetenschappelijke kennis in de selectie van studenten meer te gebruiken. Universiteiten passen deze kennis al toe, om selectieprocedures zo eerlijk en valide mogelijk te maken. En gaan dat nog meer doen.

Publicaties

Studerende student

Input UNL Internetconsultatie Wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’

Factsheet

Stuurgroep Onderwijs en Onderzoek (SOO)