Minder internationale studenten bij Bachelor 220

In vergelijking met het collegejaar 2022-2023 beginnen dit jaar 220 minder internationale studenten met een bachelor aan een universiteit.

Feiten en cijfers

Nederland is een van de weinige landen waarvan vrijwel alle universiteiten in de internationale rankings voorkomen. De Nederlandse universiteiten gaan zich kritischer opstellen over wereldwijde ranglijsten van universiteiten: deze zogeheten "league tables" kennen methodologische tekortkomingen.
De veertien Nederlandse universiteiten gebruiken per ingang van juli 2022 allemaal dezelfde opzet voor een stageovereenkomst. Dit is besloten na uitgebreide raadpleging van studentenorganisaties en bedrijven, onder andere via een internetconsultatie. De stageovereenkomst zorgt voor duidelijke afspraken tussen studenten, universiteiten en stageorganisaties. 
De universitaire lerarenopleidingen werken samen aan projecten die bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort en het verhogen van de kwaliteit van de lerarenopleidingen.
Collegezaal

Actueel

Het demissionaire kabinet kiest ervoor om in de Rijksbegroting van 2024 de investeringen in universiteiten te continueren. Dat is noodzakelijk, zodat universiteiten door kunnen gaan met achterstallig onderhoud. Met de investeringen hebben de universiteiten het afgelopen jaar honderden extra medewerkers in vaste dienst aangenomen, waardoor blijvend meer rust en ruimte in het systeem komt.
Het demissionaire kabinet kiest ervoor om in de Rijksbegroting van 2024 de investeringen in universiteiten te continueren. Dat is noodzakelijk, zodat universiteiten door kunnen gaan met achterstallig onderhoud. Met de investeringen hebben de universiteiten het afgelopen jaar honderden extra medewerkers in vaste dienst aangenomen, waardoor blijvend meer rust en ruimte in het systeem komt.

Publicaties

Studerende student

Input UNL Internetconsultatie Wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’

Factsheet

Stuurgroep Onderwijs en Onderzoek (SOO)