Minder internationale studenten bij Bachelor 220

In vergelijking met het collegejaar 2022-2023 beginnen dit jaar 220 minder internationale studenten met een bachelor aan een universiteit.

Feiten en cijfers

Hoe je in korte tijd jezelf ontwikkelt op academisch niveau
In studiejaar 2023/’24 zijn er 59.213 personen bij een wo-bacheloropleiding ingestroomd. Dit is 1,4% minder dan in het jaar daarvoor. Geteld zijn studenten die niet eerder ingeschreven zijn geweest bij een Nederlandse wetenschappelijke opleiding.
In studiejaar 2023/’24 zijn er 59.213 personen bij een wo-bacheloropleiding ingestroomd. Dit is 1,4% minder dan in het jaar daarvoor. Geteld zijn studenten die niet eerder ingeschreven zijn geweest bij een Nederlandse wetenschappelijke opleiding.
Studenten in collegezaal

Actueel

Stevige bezuinigingen op onderwijs en onderzoek in het hoofdlijnenakkoord

Vandaag hebben de formerende partijen hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Universiteiten zijn geschrokken van de bezuinigingen op onderwijs, onderzoek en innovatie. Deze plannen schaden de toekomst van jongeren en van Nederland. Jouke de Vries, interim-voorzitter van Universiteiten van Nederland: “De bezuinigingen op onderwijs en wetenschap zijn een dreun voor onze studenten en medewerkers die al enorm onder druk staan. Samen met het forse ingrijpen in het internationale karakter van universiteiten, schaden deze bezuinigingen ons goede onderwijs en onderzoek. Dat past niet bij de ambitie van de formerende partijen om de kenniseconomie en het verdienvermogen van Nederland te versterken. Hiermee zetten we de toekomst van de jongeren in ons land op het spel.”
Universiteiten brengen het aandeel volledig Engelstalige bacheloropleidingen met bijna een derde terug. Universiteiten zijn voornemens bij 35 Engelstalige bacheloropleidingen een Nederlandstalige variant toe te voegen. Dat hebben zij aan minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap laten weten. Jouke de Vries, interim-voorzitter UNL: “Universiteiten zetten hiermee een serieuze stap in het meer in evenwicht brengen van de internationalisering in onderwijs en studenteninstroom. Om dat goed te kunnen doen, hebben we de steun van de politiek nodig, in ieder geval in de vorm van het snel beschikbaar komen van wettelijke instrumenten om de instroom te sturen.”

Publicaties

Studerende student

Input UNL Internetconsultatie Wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’

Factsheet

Stuurgroep Onderwijs en Onderzoek (SOO)