Myrte Berendse

Domeinleider Onderwijs

Myrte Berendse (1978) is sinds maart 2018 domeinleider onderwijs. Zij geeft leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor onderwijsbeleid in de brede zin, zoals docentprofessionalisering, toelating tot het wo, het versnellingsplan, de lerarenagenda, aansluiting op de arbeidsmarkt, accreditatie en kwaliteitszorg, en taalbeleid.


Myrte studeerde sociaal-culturele wetenschappen aan de VU. Voor haar komst naar de Universiteiten van Nederland was Myrte beleidsadviseur bij de dienst Bestuurszaken van de VU. Daarvoor was zij werkzaam aan de faculteit Sociale Wetenschappen (VU). Als organisatie-antropoloog deed zij actiegericht onderzoek naar processen van cultuurverandering en bestuurlijke besluitvorming. Zij verzorgde onderwijs binnen de opleiding cultuur, organisatie en management en begeleidde studenten bij afstudeeronderzoek. Myrte promoveerde in 2013 op het onderzoek “Authoring Cultural Change” waarin het strategisch gebruik van taal in het legitimeren van organisatieverandering centraal stond.