Personeel in dienst van universiteiten

Artikel

Universiteiten van Nederland (UNL) is de werkgeversorganisatie voor de 14 aangesloten universiteiten. Op 31 december 2022 hebben de Nederlandse universiteiten 65.537 personeelsleden met een totale omvang 57.498 fte in vaste of tijdelijke dienst.

In de personele bezetting worden grofweg twee groepen onderscheiden: Wetenschappelijk Personeel (WP) en Onderwijs ondersteunend Personeel (OBP). In de tabellen die UNL publiceert wordt het Wetenschappelijk Personeel verder onderverdeeld in Hoogleraar (HL), Universitair Hoofddocent (UHD), Universitair Docent (UD), Docent (D), Onderzoeker (O), Overig WP, en Promovendi.

Met name het ondersteunend personeel als ook docerend personeel (excl. hoogleraren) maakt het afgelopen jaar een behoorlijke groei door. Middels onderstaande grafiek en achterliggende tabel zijn de aantallen en percentages groei ten opzichte van het voorgaand jaar te achterhalen.

De sector Gezondheid bevat, met uitzondering van Universiteit Maastricht, geen personeelsdata van de universitaire medische centra, maar alleen de aantallen personeelsleden binnen deze sector met een dienstbetrekking bij de universiteit zelf. Voor Universiteit Utrecht is dit bijvoorbeeld de faculteit Diergeneeskunde, bij de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam betreft het de faculteit Tandheelkunde en bij de Erasmus Universiteit Rotterdam de Erasmus School of Health Policy & Management.

Aanvullende context:

In de periode tot 2005 is bij universiteiten met medische centra het personeel administratief overgeheveld naar deze universitaire medische centra over geheveld. Zicht op de sector Gezondheid is daarmee deels verloren gegaan. Tussen 2006 tot 2011 waren de promovendi van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) nog wel opgenomen bij de universitaire personeelscijfers. Doordat nieuwe promovendi rechtstreeks in dienst kwamen van het LUMC, was er echter wel sprake van een afbouw van deze groep in deze periode. Voor het ErasmusMC vielen de promovendi in 2006 en (beperkt) in 2007 nog onder de Erasmus Universiteit. Zicht op de totale sector Gezondheid kan alleen als gegevens van universitaire medische centra hierbij zouden worden betrokken. Universiteiten van Nederland beschikt niet over deze informatie. 

Universiteiten vinden het van groot belang medewerkers een aantrekkelijke werkplek te bieden. Universiteiten bieden goede arbeidsvoorwaarden waaronder de mogelijkheden tot een flexibele werkweek en hebben aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.