Landelijk Overleg Kwaliteitszorgmedewerkers (LOK)

Contact

In het LOK zitten beleidsmedewerkers kwaliteitszorg. De belangrijkste onderwerpen die worden besproken in dit overleg zijn (gerelateerd aan) accreditaties, Instellingsaccreditatie en macrodoelmatigheid