COO

Contact

In het COO zitten afdelingshoofden en beleidsmedewerkers onderwijs. De belangrijkste onderwerpen die worden besproken in dit overleg zijn (gerelateerd aan) toelating en selectie, bindend studieadvies en de voorbereiding voor de stuurgroep onderwijs & onderzoek.