Internationale rankings universiteiten

Artikel

Nederland is een van de weinige landen waarvan vrijwel alle universiteiten in de internationale rankings voorkomen. De Nederlandse universiteiten gaan zich kritischer opstellen over wereldwijde ranglijsten van universiteiten: deze zogeheten "league tables" kennen methodologische tekortkomingen.

In juli 2023 heeft Universiteiten van Nederland het adviesdocument ‘Het ranken van de universiteit; Over de effecten van rankings op de academische gemeenschap en hoe daarmee om te gaan’ gepubliceerd. In dit advies laat een expertgroep zien dat league tables ten onrechte pretenderen de prestaties van een universiteit in de meest ruime zin te kunnen samenvatten in één enkel getal. 

Maar er bestaat geen algemeen aanvaard criterium voor het kwantificeren van de totale prestatie van een universiteit. En aan strategische keuzes van een universiteit om op specifieke gebieden te excelleren, kan met een generiek wegingsinstrument geen recht worden gedaan.

Ook het combineren van prestaties op het gebied van onderzoek, onderwijs en impact tot een totaalscore is niet op een zinvolle manier mogelijk. Pogingen om onderzoek, onderwijs en impact toch met elkaar te combineren, stuiten op arbitraire en betwistbare keuzes over hoe de prestaties op deze drie kerntaken moeten worden gewogen: is onderzoek belangrijker dan onderwijs? Of is het juist andersom? Wanneer een wegingsschema wordt toegepast dat de nadruk legt op één van de kerntaken, worden universiteiten die uitblinken in een andere kerntaak benadeeld. En wat zijn eigenlijk goede indicatoren om de prestaties van een universiteit op ieder van de drie kerntaken te meten?

De manier waarop league tables prestaties op de verschillende kerntaken meten is discutabel. Daarbij komt dat league tables veelal gebaseerd op zelfgerapporteerde data en op een methodologie die weinig transparant is.

  

Het ranken van de universiteit

Het ranken van de universiteit NL: Over de effecten van rankings op de academische gemeenschap en hoe daarmee om te gaan

Publicatie