Diploma’s

Artikel

Het aantal behaalde diploma’s worden geteld over een compleet studiejaar (van 1 september tot en met 31 augustus). Studiejaar 2021/’22 is derhalve het meest recent beschikbare jaar.

Bachelordiploma's

Gedurende het studiejaar 2022/’23 zijn 47.150 bachelordiploma’s uitgereikt. Dit zijn 5.000 méér bachelordiploma’s dan in het studiejaar daarvoor. De meeste bachelordiploma’s werden uitgereikt bij opleidingen behorende tot de sector Gedrag en Maatschappij.
De toename van het aantal diploma’s heeft te maken met de toename in de instroom in bacheloropleidingen in eerdere jaren.

Masterdiploma's

Gedurende het studiejaar 2022/’23 zijn 55.196 masterdiploma’s uitgereikt. Ten opzicht van het jaar daarvoor is dit een stijging van 3,6%. Niet eerder werden er in een studiejaar meer masterdiploma’s behaald. De toename van het aantal diploma’s heeft te maken met de toename in de instroom in masteropleidingen in eerdere jaren.

De meeste masterdiploma’s werden uitgereikt bij de sector Economie en de sector Gedrag & Maatschappij.

Verdere context
In 2011 was er de dreiging van de langstudeermaatregel. Dat heeft er in studiejaar 2011/'12 voor gezorgd dat zowel bij de bachelor- als in de masteropleidingen meer studenten dan verwacht hun opleiding hebben afgerond.