Aandeel vrouwen in de Wetenschap

Artikel

Het aandeel vrouwen is afgelopen jaren binnen alle functiecategorieën binnen het wetenschappelijk personeel (WP) toegenomen. Wel zien we dat het aandeel van vrouwen afneemt naarmate de functiecategorie hoger wordt. Dit fenomeen wordt in de literatuur de ‘leaking pipeline’ genoemd. Zo is het aandeel vrouwen onder de promovendi 47% in 2022, terwijl 27% van de hoogleraren vrouw is (beide percentages op basis van het aantal personen). 

Nederland is bezig met een inhaalslag in het aandeel vrouwelijke hoogleraren in vergelijking met andere Europese landen. In 2010 was 13% van de Nederlandse hoogleraren vrouw, waar het EU-gemiddelde op 20% lag. In 2018 was 21% van de Nederlandse hoogleraren vrouw, terwijl het EU-gemiddelde steeg naar 26%. (She-figures)

Streefcijfers

Uit onderzoek blijkt dat diversiteit in de top van een organisatie tot betere prestaties leidt. Het zorgt voor meer creativiteit, betere besluitvorming en een beter financieel resultaat (McKinsey & Company, Women Matter; Gender Diversity, a corporate performance driver (2007), pp.14.). Dit toont het belang van een gebalanceerde man/vrouw-verdeling onder het universitaire personeel. Ook universiteiten vinden dit belangrijk en hebben streefcijfers geformuleerd voor het aantal vrouwelijke hoogleraren, eerst voor 2021 en recentelijk opnieuw voor 2025.

Om deze streefcijfers te realiseren, kijken universiteiten onder andere kritisch naar de benoemingsprocedures, zijn er mentorprogramma’s ontwikkeld en kennen enkele universiteiten fellowships die zich specifiek op vrouwen richten (bijvoorbeeld het Rosalind Franklin FellowshipDelft Technology Fellowship en het Westerdijk Fellowship).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook terecht op de website van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)