Landelijke werkgroep promotiestelsel

Contact

In de landelijke werkgroep promotiestelsel zitten beleidsmedewerkers promovendibeleid. In deze werkgroep wordt op landelijk niveau gewerkt aan, en uitgewisseld over, de kwaliteit van promotietrajecten, internationale promovendi en het ius promovendi.