Veelgestelde over de CAO

Universiteiten van Nederland ontvangt regelmatig vragen over de cao-regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden. Op deze pagina treft u de meest gestelde vragen per onderwerp aan. Daar waar de regeling per universiteit verschilt, vindt u een doorverwijzing. Ook wanneer de regeling complexer is, of wanneer u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, verwijzen we u door naar de betreffende instantie. De cao bevat aanvullende regels op wettelijke regelingen. De wettelijke regels zijn niet overgeschreven in de cao, maar in de cao wordt hier wel naar verwezen en deze regels gelden te allen tijde.

Contact

Algemeen Wat is er veranderd na inwerkingtreding van de WNRA per 1 januari 2020?

Per 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Het belangrijkste gevolg van deze wet is dat de arbeidsrechtelijke (rechts-)positie van ambtenaren gelijk is gesteld aan die van werknemers in het bedrijfsleven.