Veelgestelde vragen CAO: Loopbaan en scholing

Contact

Loopbaan en scholing Ben ik verplicht een scholing of studie te volgen die mijn werkgever mij aanbiedt?

De werkgever kan u verplichten tot het volgen van een studie of opleiding, indien dit noodzakelijk is voor een goede vervulling van uw huidige of toekomstige functie. De werkgever zal hiervoor de noodzakelijke faciliteiten moeten verlenen (zie art. 6.15 lid 2 CAO).
 

Loopbaan en scholing Kan ik deelnemen aan het vitaliteitspact?

Vanaf vijf jaar voor het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd kan een werknemer met een volledige arbeidsduur ervoor kiezen om de werkweek te verkorten. Dit is opgenomen in de regeling vitaliteitspact. De opbouw van pensioen blijft gehandhaafd op 100%. In artikel 6.13 CAO en bijlage B (art. B.11 en B.12) CAO vindt u meer informatie over de uitwerking van deze regeling.
 

Loopbaan en scholing Kan ik nog aanspraak maken op de seniorenregeling of leeftijdsdagen?

De seniorenregeling is afgeschaft. Wie op 1 januari 2013 gebruik maakte van de seniorenregeling, kan dit blijven doen tot de aow-gerechtigde leeftijd. Cao partijen hebben afgesproken dat er maatwerk komt in plaats van de algemene seniorenregeling. In de nieuwe cao ligt de focus daarom meer op levensfasegericht personeelsbeleid.
Leeftijdsdagen zijn extra vakantiedagen afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. Medewerkers die leeftijdsdagen hadden op 31 december 2012, behouden deze. Het aantal leeftijdsdagen neemt met ingang van 2013 niet meer toe. Na 5 jaar vervallen deze in hun geheel. Vanaf 2018 bestaan er geen leeftijdsdagen meer. Ook als de leeftijdsdagen bij uw universiteit niet in de cao, maar lokaal geregeld zijn, worden zij op dezelfde wijze afgebouwd.
 

Loopbaan en scholing Wat houden de ontwikkelingsdagen in?

Werknemers hebben volgens de nieuwe regeling recht op ontwikkelingsdagen naar rato van hun dienstverband. Deze dagen zijn bedoeld voor scholingsactiviteiten die door de werknemer in overleg met de leidinggevende mogen worden ingevuld. De dagen zijn niet verkoopbaar. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor trainingen die de werkgever actief aanbiedt als onderdeel van duurzaam personeelsbeleid, voor stages op een andere werkplek binnen de instelling of voor extra trainingen. (zie art. 6.10 CAO).