Veelgestelde vragen CAO: Functie-indeling

Contact

Functie-indeling Ik wil een verzoek indienen ter heroverweging van mijn functie-indeling. Kan dat?

In principe kan over 2 aspecten van de functie-indeling een verzoek tot heroverweging worden gemaakt. Het kan zijn dat u vindt dat uw werkzaamheden in een ander functieprofiel thuishoren dan het profiel waarin u bent ingedeeld. Maar het kan ook dat de functie wel in het goede profiel is ingedeeld, maar dat u vindt dat voor deze functie niet het juiste functieniveau is gekozen. Een werknemer die het niet eens is met zijn indeling in een functieprofiel en/of functieniveau kan de werkgever verzoeken deze indeling te heroverwegen. De werkgever vraagt over dit verzoek een advies aan een landelijke commissie. Meer informatie rondom het indienen van een verzoek tot heroverweging en de verdere procedure vindt u in het Reglement landelijke adviescommissie functieordenen 2020.

Functie-indeling Welke functieprofielen en -niveaus zijn er?

Klik hier voor de functieniveaumatrix en de salarisschalen.