Veelgestelde vragen CAO: Arbeidsduur

Contact

Arbeidsduur Wat is de maximumduur van opeenvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd?

Wetenschappelijk personeel
De totale duur van opeenvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd bedraagt maximaal twee jaar of, wanneer sprake is van een situatie zoals genoemd in addendum L van de cao, maximaal vier jaar. Een dienstverband voor bepaalde tijd kan maximaal twee keer worden opgevolgd door een nieuw dienstverband voor bepaalde tijd.

Ondersteunend- en beheerspersoneel
De totale duur van opeenvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd bedraagt maximaal twee jaar of, wanneer sprake is van een situatie zoals genoemd in addendum L van de cao, maximaal drie of vier jaar. Een dienstverband voor bepaalde tijd kan maximaal twee keer worden opgevolgd door een nieuw dienstverband voor bepaalde tijd.

Promovendus
Met een promovendus wordt een dienstverband voor bepaalde tijd voor de beoogde duur van het promotietraject aangegaan. De duur wordt bij aanvang van het dienstverband bepaald op een vaste termijn. Bij aanvang van het dienstverband kan er, ter beoordeling van de geschiktheid, eenmalig een dienstverband voor de duur van 18 maanden worden aangegaan. Voor promovendi gelden geen restricties voor het aantal opeenvolgende tijdelijke contracten of de maximumduur van de opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden.

Student-assistent
Er gelden geen restricties voor het aantal en de maximumduur van opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden.