Bovenwettelijke werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten

Sinds december 1999 gelden er voor de universiteiten eigen regelingen op het gebied van werkloosheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. Afspraken over sociale zekerheid staan niet in het CAO-boekje maar in aparte bijlagen.

Universitaire werknemers hebben bij werkloosheid aanspraak op een werkloosheidsuitkering en eventueel een aanvullende werkloosheidsuitkering. De regelingen staan in de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling. Meer informatie over de regeling en de aanvraag procedure vindt u hieronder.

Contact

Vragen en contact
Heeft u vragen? Klik hier voor de FAQ's. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent geweest. Heeft u al een BWNU-uitkering en heeft u daarover vragen, dan kunt u bellen met Visma Idella: 088-230 2650. Visma Idella is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.30 uur.

BWNU

Doorstroomschema

Aanvraagformulier BW-Uitkering

Procedure aanvragen