Functie-ordeningsysteem (UFO)

Op 1 april 2003 is een nieuw functie-ordeningssysteem (UFO) in werking getreden voor de Nederlandse universiteiten. Op basis van UFO krijgt iedere werknemer van een Nederlandse universiteit een compacte beschrijving van zijn of haar functie, ook wel een functieprofiel genoemd, met een bijhorend functieniveau.

Bij de downloads vindt u een handleiding als toelichting bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universiteit Functieordenen. Hierin staan alle door de universiteiten gebruikte functieprofielen en bijvoorbeeld welke stappen het indelingsproces heeft, wat de uitgangspunten zijn van het indelen en een overzicht met titels en niveaus van de functieprofielen.

Contact

Universitair competentie-instrument

Met ingang van juni 2011 is het universitaire competentie-instrument geheel gemoderniseerd. In 2015 zijn in het instrument interculturele competenties verwerkt. Rechts kunt u het instrument downloaden waarin de tweeëndertig universitaire competenties beschreven staan, inclusief de koppeling met de universitaire functieprofielen.

Downloads