Stelsel en sectorbrede akkoorden

Governance

Er zijn veel partijen die direct of indirect invloed uitoefenen of sturing geven aan de universiteit en is daarmee onderdeel van een breder stelsel. Universiteiten van Nederland werkt binnen dit stelsel op verschillende thema’s samen met andere partijen om gezamenlijke doelen te bereiken. Deze samenwerking wordt dan vastgelegd in een sectorbreed akkoord.

Stelsel

Sectorbrede akkoorden

UNL onderscheidt 5 typen invloeden die van kracht zijn voor de universiteit: invloed middels financiën, wet- en regelgeving, toezicht, adviesorganen, en belangenorganisaties.

Governing the University in the 21st Century Professionalisering

In het kader van de professionalisering van universitair bestuur en versterking van de governance, is UNL in 2020 van start gegaan met het programma Governing the University in the 21st Century (UGOV21)

UNL_BorisCremersFotografie_2986