Informatieafspraken: beleidsonderzoek in HO

Het hoger onderwijs is populair als object van studie. Jaarlijks wordt door een groot aantal organisaties onderzoek uitgevoerd waarbij de medewerking van universiteiten gevraagd wordt. Het gaat dan niet alleen om medewerking door medewerkers van universiteiten, maar ook om de implementatie van allerlei aanbevelingen die gaan over de universiteiten of over aspecten die de universiteiten betreffen.

Contact

In het kader van de vermindering van de administratieve lasten en regeldruk brengt UNL deze onderzoeksdruk bij de minister onder de aandacht.

Met het ministerie van OCW stelt UNL jaarlijks een informatieafspraak vast waarin alle onderzoeken zijn opgenomen waaraan de universiteiten mee zullen werken. 

Medewerking aan verzoeken die niet in de informatieafspraak staan, zijn ter beoordeling van de betreffende universiteit. 

Universiteiten van Nederland monitort het aantal onderzoeken in de werkprogramma’s van adviesorganisaties en onderzoeksbureaus om zo de belasting voor de universiteiten te beperken.

Tevens is afgesproken dat betrokken partijen gezamenlijk een beeld van alle lopende onderzoeken naar het hoger onderwijsstelsel proberen te krijgen. Jaarlijks wordt daartoe een lijst van overige onderzoeken opgesteld op basis van werkprogramma’s van relevante onderzoeksinstellingen. Deze lijst wordt halverwege het jaar geactualiseerd en gepubliceerd, zodat ook derde partijen inzicht hebben in lopende onderzoeken. Dit ter ondersteuning van hergebruik van onderzoeksresultaten en voorkoming van dubbele onderzoeken.

Informatieafspraak 2022

Informatieafspraak_2022.pdf

Factsheet

Informatieafspraak 2023

Informatieafspraak_UNL-OCW_2023.pdf

Factsheet