Sturing en regeldruk

Er zijn veel partijen die direct of indirect invloed uitoefenen of sturing geven aan de universiteit. Dit beeld brengt niet alle verbindingen in kaart, maar geeft wel de complexiteit van de alledaagse praktijk op een universiteit weer. Invloed laat zich lastig definiëren en is niet in getallen uit te drukken. In deze infographic zijn vijf soorten invloed onderscheiden: invloed middels financiën, wet- en regelgeving, toezicht, adviesorganen, en belangenorganisaties. Binnen deze categorieën onderscheiden we de mate van invloed, gebaseerd op de ervaring van de UNL. Binnen de categorie financiën is de rijksbijdrage de grootste invloedfactor: deze heeft de dikste lijn. Binnen de categorie wet- en regelgeving is dat het ministerie van OCW. Deze twee instituties zijn echter niet onderling met elkaar te vergelijken, omdat ‘invloed’ voor beide categorieën een andere betekenis heeft. Hieronder vindt u per categorie uitleg over de betekenis van het begrip ‘invloed’.

Contact

Regeldrukwiel

Overzicht regel- en wetgeving