Waarde van wetenschap: voor de generaties van morgen

Artikel

De Nederlandse universiteiten zijn uniek door de verwevenheid van onderzoek, onderwijs en innovatie. Zij leiden de broodnodige talenten van de hoogste kwaliteit op; de generaties van morgen. Ook nu al vertalen onze wetenschappers uitkomsten van baanbrekend onderzoek in antwoorden op grote en actuele maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid, AI, veiligheid, data science, onderwijs, stikstof, voedselzekerheid, rechtszekerheid en gezondheid. Studenten worden met onderzoekende en ondernemende vaardigheden opgeleid in oude en nieuwe vakgebieden. Dit doen de universiteiten vanuit stevige verbindingen met elkaar, met de regio en met de maatschappelijke partners om hen heen. Door internationale samenwerking en het aantrekken van internationaal talent behoren de Nederlandse universiteiten tot de wereldtop en kunnen zij de kennis leveren die ons land verder brengt. Vanuit die missie kunnen en willen universiteiten een sleutelrol spelen in deze tijd van grote transities op het gebied van energie, digitalisering, verdeling van welvaart en geopolitieke verhoudingen.

De afgelopen jaren hebben de universiteiten zich onverminderd ingespannen om stappen te zetten op het gebied van bijvoorbeeld Erkennen en waarderen, meer vaste contracten, sociale veiligheid, studentenwelzijn, kennisveiligheid en het versterken van de academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit en transparantie. Deze inspanningen vinden de universiteiten belangrijk en zetten zij door ongeacht de uitkomst van de verkiezingen. Maar om te zorgen dat universiteiten hun rol voor Nederland kunnen blijven spelen, is het noodzakelijk dat het volgende kabinet kiest voor:

  • Talent voor morgen opleiden met academisch onderwijs, sterk verweven met wetenschappelijk onderzoek;
  • Een stabiele bekostiging passend bij differentiatie, profilering en gezamenlijke regie;
  • Behoren tot de kopgroep van kennis- en innovatielanden door te investeren in het groeipad naar 3%.

Behoud de Waarde van Wetenschap

Mede dankzij de investeringen van het kabinet is er meer rust en ruimte gekomen bij de universiteiten. De veel te hoge werkdruk is verlicht en er zijn meer mensen in vaste dienst genomen. Met o.a. de sectorplannen en starters-- en stimuleringsbeurzen zijn mooie nieuwe initiatieven en samenwerkingen van de grond gekomen die er anders niet zouden zijn. Na de verkiezingen worden er in de formatieperiode opnieuw keuzes gemaakt voor de toekomst. ‘Behoud daarbij de waarde van wetenschap!', dat is de boodschap van de 14 universiteiten van Nederland. Alleen als ook de volgende kabinetten blijven investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie kunnen de universiteiten hun rol voor Nederland blijven spelen.

Waarde van Wetenschap

Op deze pagina zie en lees je over oneindig recyclebaar plastic, future food en AI- oplossingen in de stad. Maar er zijn ook mooie voorbeelden te vinden van het bespreekbaar maken van conflicten zoals in Israël-Palestina en hoe de trekvogels op de wadden ons leren het klimaat beter te begrijpen. Met verhalen, foto's en video's laten de universiteiten zien hoe zij in gezamenlijkheid tot concrete oplossingen komen voor de lastige dilemma's waar onze samenleving mee worstelt.

Waarde van wetenschap - voor de generaties van morgen

Waarde van wetenschap - voor de generaties van morgen (UNL).pdf

Publicatie