Waarde van Wetenschap Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken

Mede dankzij de investeringen van het kabinet is er meer rust en ruimte gekomen bij de universiteiten. Na de verkiezingen worden er in de formatieperiode opnieuw keuzes gemaakt voor de toekomst. Behoud daarbij de waarde van wetenschap.
Bekijk hier de vele voorbeelden van de 14 universiteiten van Nederland die laten zien dat we in gezamenlijkheid tot concrete oplossingen komen voor de lastige dilemma's waar onze samenleving mee worstelt.

De kracht van Nederlandse Universiteiten

Onze samenleving worstelt. Met de groeiende zorgvraag bijvoorbeeld, de energietransitie, toenemende ongelijkheid en de omslag naar een circulaire economie. Het zijn issues en dilemma’s die complex en onderling nauw verweven zijn. En die zorgen voor verwijdering en polarisatie. Terwijl de oplossingen juist vragen om gezamenlijkheid; samen de schouders eronder. Op ons, de  universiteiten van Nederland, mag je daarbij in elk geval rekenen.

Samenwerken aan maatschappelijke doorbraken

Tegelijkertijd krijgt talent via ons de kans om zich te ontwikkelen en onderdeel te zijn van al die nieuwe oplossingen. Vele tienduizenden studenten per jaar, die kennis opdoen, nieuwe inzichten krijgen en kritisch leren denken. Met hen en al onze wetenschappers blijven we onze maatschappelijke bijdrage vergroten. Dus nog vaker politici en beleidsmakers van gefundeerde bouwstenen en scenario’s voorzien. Om als samenleving zorgvuldig richting te kunnen kiezen, want ook wikken en wegen doe je bij voorkeur samen. We willen met nog meer bedrijven en maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke vindingen voor iedereen beschikbaar maken. De schotten tussen opleidingen en studierichtingen wegnemen, samen met het MBO en HBO. En nog nadrukkelijker verrassende perspectieven aanreiken die het publieke debat helpen voeden. Allemaal manieren waarop wij als universiteiten bijdragen aan de doorbraken waar de samenleving naar op zoek is. Vandaag en morgen. Doorbraken die binnen handbereik zijn of komen, zolang we in elkaar blijven investeren, menselijk en ook materieel. Zo brengen we samen Nederland en de wereld vooruit.

Zo brengen we samen Nederland en de wereld vooruit

Bekijk deze verhalen die laten zien dat investeren in wetenschap loont. Klik op een van onderstaande verhalen om meer verhalen van de betreffende universiteit te lezen of bekijk het gehele overzicht hier