Met Brightlands verlegt de UM grenzen

Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht is een van de oprichters van Brightlands, dat z’n thuis heeft op vier campussen in Venlo, Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen. Elk met een eigen invalshoek, maar vooral ook sterk in hun samenwerking, gericht op thema’s als voeding, gezondheid, circulaire chemie en materialen, data science en kunstmatige intelligentie. Sterk op innovatie gerichte omgevingen waar ondernemers, onderzoekers en studenten samen optrekken.

“Bij Brightlands ontstaat innovatie doordat ondernemerschap en wetenschap van meet af doelgericht en inhoudsgedreven aan elkaar zijn verbonden. Dankzij die focus en de samenwerking in ketens leidt kennis uit de wetenschap snel tot nieuwe producten bij bedrijven en tot startups. Kennis uit die bedrijven krijgt dankzij onderzoekers en studenten weer nieuwe toepassingen. Gestimuleerd door een hechte samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven”, zegt dr. Nick Bos, vice-voorzitter van het CvB van de UM en een van de grondleggers van het Brightlands-concept.

“Dankzij de focus op innovatie en de samenwerking in ketens leidt kennis uit de wetenschap snel tot nieuwe producten bij bedrijven en tot startups.”

Met Brightlands verleggen de UM en haar partners in Limburg grenzen: fysieke grenzen, grenzen in kennis maar ook in vormen van samenwerking. Partners, uiteenlopend van grote internationale ondernemingen en gespecialiseerde mkb’ers tot universiteiten, hogescholen, MBO-instellingen en overheden zijn op de campussen in de meest diverse constructies verbindingen met elkaar aangegaan. De missie van Brightlands is om iedereen te laten profiteren van vernieuwingen die in de regio worden ontwikkeld, daarmee talent aan te trekken en te binden, en zo de hele provincie vooruit te stuwen.

Brightlands verbindt en vergroot zo de innovatiekracht van een provincie met een unieke internationale ligging en een achterland van grote Belgische en Duitse steden met vele miljoenen mensen, bedrijven en kennisinstellingen. Aangejaagd door de vier campussen, die onderdak bieden aan zo’n vierhonderd bedrijven, zestienduizend medewerkers en veertienduizend studenten. Met (meer)waarde voor de (Eu)regio, Nederland en Europa.

Samen met de andere vernieuwers in de Brightlands-regio werken onderzoekers en studenten van de UM aan oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd. Zo kan Limburg uitgroeien tot een cruciale plek voor vestiging van bedrijven, instituten en mensen. Een nieuwe motor achter economische en maatschappelijke groei.

Meer verhalen van Universiteit Maastricht