Betere geneesmiddelen, minder proefdieren

Universiteit Utrecht

Om de gezondheid van mens en dier te blijven verbeteren, is een radicaal andere aanpak nodig: niet langer uitgaan van de dierproef als gouden standaard, maar beter en sneller de stap naar de mens maken.

Het gedroomde Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) heeft als doel om de komende tien jaar de transitie naar proefdiervrij onderzoek te versnellen. Dat zal leiden tot economische én maatschappelijke winst: veiligere, effectievere en betere geneesmiddelen, en minder proefdieren. 

“Nederland kan bij proefdiervrije biomedische innovaties een unieke, leidende positie in de wereld innemen.” 

Het CPBT wordt – met de vooralsnog gereserveerde investering van het Nationaal Groeifonds(externe link, opent in nieuw venster) - een nieuw centrum voor het ontwikkelen en verspreiden van proefdiervrije biomedische innovaties. Plan is om de acceptatie en het gebruik van deze innovaties via onderwijs, trainingen, advies en ondersteuning te verstevigen en versnellen. Dat gebeurt in samenwerking met onderzoekers en bedrijven. Dat is positief voor onze gezondheid en de economie. Want dierproeven zijn vaak geen goed model voor de uiteindelijke toepassing, kosten veel tijd en geld én veroorzaken dierenleed. 

Professor Wouter Dhert van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht is een van de initiatiefnemers van het CPBT. Hij licht toe: “Als wij laten zien dat economische meerwaarde gekoppeld kan worden aan betere vertaling van biomedische innovatie naar de patiënt, met als resultaat minder proefdieren, zal Nederland een unieke leidende positie in de wereld innemen.”  

Het CPBT is een initiatief van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en kent een groot aantal publieke en private partners. Het groeifondsvoorstel voor het centrum is ingediend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Meer verhalen van Universiteit Utrecht