Cultuur&Campus : de toekomst van de stad

Erasmus Universiteit Rotterdam

Aan het Charloisse Hoofd In de Rotterdamse haven vind je over een paar jaar de nieuwste hotspot van Rotterdam: Cultuur&Campus. De plek waar Rotterdammers, cultuurmakers en wetenschappers inspiratie halen uit de skyline en uit elkaar. Waar zij samen aan oplossingen werken en zich opladen met een wandeling langs het water. In de perfecte omgeving voor experiment; waar datgene wat bedacht wordt ook direct geïmplementeerd kan worden. Waar je geïnspireerd raakt over de mogelijkheden voor de toekomst van de stad.

Cultuur&Campus is ontstaan vanuit een partnerschap van Codarts, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Willem de Kooning Academie HR en gemeente Rotterdam. Co-creatie en co-design zijn een wezenlijk onderdeel van Cultuur&Campus, waar wetenschap en kunst samenkomen, mogelijk gemaakt door studenten, stadmakers, startups en het bedrijfsleven. In een omgeving waar iedereen erbij hoort en sociale impact kan groeien en bloeien. Wat begint als experimentele plek en concept zal uitgroeien tot een blijvend icoon van Rotterdam Zuid. Toonaangevend voor Nederland en de rest van de wereld.

“Waar Rotterdammers, cultuurmakers, onderwijs en wetenschappers inspiratie halen uit de skyline en elkaar.”

Vernieuwende oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om innovatiekracht over de grenzen van disciplines heen. In de toekomst wordt deze samenwerking uitgebreid met andere koplopers op het gebied van cultuur, wetenschap en innovatie. Samen ontwikkelen zij vernieuwende oplossingen voor uitdagingen waar steden over de hele wereld mee kampen, waarbij een volgende generatie stadmakers opgeleid worden. Hoe blijven we bijvoorbeeld fijn en gezond samenleven op een klein oppervlak? Hoe kunnen we begrippen als circulair en duurzaam inbouwen in een stedelijke omgeving die productief blijft? En hoe voorkomen we dat mensen in de schulden raken? 

Er wordt op dit moment vol energie gewerkt aan een kortetermijnplan en een langetermijnprogramma van eisen. Hierbij worden bewoners, stakeholders en andere belanghebbenden continu betrokken. Input die is opgehaald bij onder meer het Rijk, gebiedscommissies en wijkraden, fondsen, de culturele sector en onderwijspartijen is hierin ook richtinggevend.

Meer verhalen van Erasmus Universiteit Rotterdam