Het ranken van de universiteit

Artikel

Contact

Kim Huijpen

Programmamanager Erkennen & Waarderen

Het adviesdocument (zie download onderaan de pagina) laat zien dat league tables ten onrechte pretenderen de prestaties van een universiteit in de meest ruime zin te kunnen samenvatten in één enkel getal. Er bestaat geen algemeen aanvaard criterium voor het kwantificeren van de totale prestatie van een universiteit, en aan strategische keuzes om op specifieke gebieden te excelleren kan met een generiek wegingsinstrument geen recht worden gedaan. Het combineren van prestaties op het gebied van onderzoek, onderwijs en impact om tot een eendimensionale totaalscore te komen is niet op een zinvolle manier mogelijk. Pogingen om onderzoek, onderwijs en impact toch met elkaar te combineren stuiten op arbitraire en betwistbare keuzes over hoe de prestaties op deze drie kerntaken moeten worden gewogen.

Contact

Kim Huijpen

Programmamanager Erkennen & Waarderen

Downloads