Sociale Veiligheid

De afgelopen decennia zijn veel stappen gezet om de sociale veiligheid op universiteiten te verbeteren. Universiteiten hebben de afgelopen jaren het systeem van sociale veiligheid versterkt. Zo hebben alle universiteiten inmiddels een ombudsfunctionaris, zowel voor studenten als docenten, zijn er op alle universiteiten vertrouwenspersonen en is er op elke universiteit een Gedragscode Ongewenst Gedrag. In het kader van bewustwording worden er tegenwoordig bijvoorbeeld active bystander trainingen gegeven, waarbij medewerkers en studenten leren op welke manier zij in kunnen grijpen als zij medestander zijn bij een onveilige situatie.

Waar werken we aan

De uitkomsten van verschillende onderzoeken laten zien dat we als sector nog lang niet zijn waar we willen zijn met betrekking tot het bieden van sociale veiligheid en inclusie. Ongewenst gedrag komt te vaak voor, medewerkers en studenten voelen zich te vaak onveilig en de regels en procedures om sociale veiligheid te bevorderen zijn niet voor iedereen goed bekend en vindbaar. Hoewel er al veel werk verricht is, moet er meer gebeuren om bestaande en nieuwe afspraken in de praktijk ook goed te laten werken en op elkaar aan te laten sluiten. In samenhang met programma’s als Erkennen en Waarderen, Diversiteit en Inclusie en in samenwerking met partners zoals de studenten- en vakbonden, studentenverenigingen, hogescholen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden hier stappen in gezet. Studenten en medewerkers moeten zich op elke instelling veilig weten en voelen.