CFA

Contact

De Commissie Financiële Aangelegenheden (CFA) bestaat uit de directeuren Financiën van de 14 universiteiten en komt zes keer per jaar bijeen. CFA adviseert de Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF) over financiën en verantwoording in het jaarverslag. Daarnaast helpt dit netwerk UNL bij het nadenken en uitwerken van financiële vraagstukken en is het ons aanspreekpunt bij de universiteiten over alles wat met financiën te maken heeft. 

Doelgroep: Directeuren Financiën van de universiteiten. 

Contactpersoon: Boudewijn Peters, domeinleider Financiën (peters@unl.nl) en Daan Braakman, beleidsadviseur (braakman@unl.nl).