CFA

De Commissie Financiële Aangelegenheden (CFA) bestaat uit de financieel directeuren van de 14 universiteiten. De CFA komt zes keer per jaar bijeen en adviseert de Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF) over financiële aangelegenheden.

Contact

Overleg van financieel directeuren van de universiteiten