HRNU

Contact

De HRNU is het overleg van HR-directeuren. Het HRNU adviseert de stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën en komt zes keer per jaar bijeen. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere CAO, vaste contracten, werving.