Forse stijging vaste contracten aan Nederlandse universiteiten

Actueel

Laatst bijgewerkt op
Collegezaal

Universiteiten geven vaker vaste contracten aan hun medewerkers: het aandeel vaste contracten onder universitair personeel is in 2022 gestegen van 71% naar 74%, met name bij docenten en Universitair Docenten is een forse stijging te zien. Dat blijkt uit de meest recente personeelscijfers. De afgelopen jaren hebben de universiteiten zich ingespannen om het aandeel vaste contracten te vergroten. Ook de recente investeringen van het kabinet, via sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen, dragen bij aan minder flexibele en meer vaste contracten.

Met name binnen de functiecategorieën docenten en Universitair Docenten (UD's) is het percentage vast toegenomen. In 2022 had 53% van de docenten een tijdelijk contract, waar dit in 2021 nog voor 60% van de docenten gold. Bij UD’s is het percentage tijdelijke contracten gedaald van 30% in 2021 naar 20% in 2022. Bij het bovengenoemde sectortotaal zijn promovendi en ontwerpers in opleiding niet meegenomen. Deze functies zijn per definitie tijdelijk en worden daarom niet meegenomen in de sectorcijfers.


Cao-afspraken

De daling van het aantal tijdelijke contracten is het gevolg van meerdere afspraken die de universiteiten de afgelopen jaren hebben gemaakt. Zo hebben universiteiten samen met de vakbonden in de cao van 2021 afgesproken dat Universitair (hoofd-) docenten, hoogleraren en ondersteunend en beheerspersoneel bij goed functioneren na één jaar een vast contract krijgen. Voor de functiecategorie docenten hebben de vakbonden en de universiteiten dit jaar in de cao afgesproken om aantal tijdelijke docenten verder omlaag te brengen. De universiteiten blijven zich inspannen om de percentages tijdelijke contracten verder omlaag te brengen.


Continueer de investeringen in meer rust en ruimte

De forse investeringen van het demissionaire kabinet uit het Bestuursakkoord 2022 hebben de universiteiten gebruikt om meer vaste dienstverbanden te realiseren. Zo heeft personeel met een starters- of stimuleringsbeurs altijd een vast dienstverband. Vanuit de sectorplannen zijn met name vele honderden Universitair Docenten aangenomen, die bij goed functioneren altijd een vast dienstverband krijgen. Door het structurele karakter van de investeringen wordt eindelijk rust en ruimte gecreëerd voor universitair personeel. Universiteiten van Nederland roept daarom de politiek op om de komende kabinetsperiode de structurele investeringen te continueren en het fonds voor Onderzoek en Wetenschap structureel te maken.

Zie deze webpagina voor een volledig overzicht van de nieuwe cijfers over tijdelijke en vaste contracten


Lees hier de volledige inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen van Universiteiten van Nederland