Minder internationale studenten bij Bachelor 220

In vergelijking met het collegejaar 2022-2023 beginnen dit jaar 220 minder internationale studenten met een bachelor aan een universiteit.

Feiten en cijfers

Van de ingeschreven studenten aan universiteiten is 75% Nederlands en 25% internationaal. Sinds twee jaar stagneert de bachelorinstroom van internationale studenten en in 2022/'23 was er een lichte daling. Internationale studenten zijn belangrijk voor a) verrijking van het onderwijsaanbod b) de Nederlandse schatkist, ze leveren geld op, c) de regio en in het bijzonder krimpregio's, d) arbeidsmarkttekorten op te lossen, e) innovatie als motor van de economie
Bij de start van studiejaar 2023/’24 zijn 51.576 studenten begonnen aan een universitaire masteropleiding. Dit zijn 1.200 studenten meer (2,4%) dan het aantal studenten dat voorgaand jaar startte.
Op 1 oktober 2023 stonden er 340.160 studenten ingeschreven bij een bachelor- of een masteropleiding; het aantal studenten ligt hiermee een fractie hoger dan het recordaantal op 1 oktober 2022.
Foto

Actueel

Minister Dijkgraaf stuurde vandaag een brief over selectie in het hbo en wetenschappelijk onderwijs naar de Tweede Kamer. De minister geeft in de brief aan dat selectie in het hoger onderwijs niet veel voorkomt, maar dat de kansengelijkheid bij selectie vergroot moet worden. Dat kan volgens de minister door wetenschappelijke kennis in de selectie van studenten meer te gebruiken. Universiteiten passen deze kennis al toe, om selectieprocedures zo eerlijk en valide mogelijk te maken. En gaan dat nog meer doen.
De veertien universiteiten van Nederland hebben een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk.
Daarin zetten wij uiteen wat het belang is van het toonaangevende onderzoek, onderwijs en innovatie van Nederlandse universiteiten en vragen we uw aandacht voor de internationale dimensie van wetenschap.

Publicaties

Studerende student

Input UNL Internetconsultatie Wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’

Factsheet

Stuurgroep Onderwijs en Onderzoek (SOO)