Banenafspraak

Artikel

De Banenafspraak is een afspraak tussen de overheid, werkgevers en sociale partners voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze mensen hebben vaak moeite om een baan te vinden en het kabinet wil dat dit zoveel mogelijk bij een ‘gewone’ werkgever is. De ambitie is om begin 2026 in totaal 125.000 extra banen gerealiseerd te hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid en het onderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 25.000 van deze banen, de overige 100.000 is voor de markt.

De Banenafspraak is een afspraak tussen de overheid, werkgevers en sociale partners voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze mensen hebben vaak moeite om een baan te vinden en het kabinet wil dat dit zoveel mogelijk bij een ‘gewone’ werkgever is. De ambitie is om begin 2026 in totaal 125.000 extra banen gerealiseerd te hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid en het onderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 25.000 van deze banen, de overige 100.000 is voor de markt.

Op onze universiteiten telt iedereen mee; van hoogleraren tot studenten, van promovendi tot mensen met een arbeidsbeperking. Iedereen is hard nodig voor het behouden van onze wereldwijde toppositie en voor het opleiden van nieuwe talentvolle studenten. Mede daarom hebben universiteiten in de afgelopen jaren gezamenlijk ruim zeshonderd banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is een mooie stap, maar onze sector is er nog niet.

Om aan het wettelijk quotum te voldoen moet het aantal participatiebanen op universiteiten meer dan verdubbelen. Mede daarom hebben de universiteiten een werkagenda geschreven waarin kansen worden gesignaleerd met een koppeling richting andere onderwerpen. Kunnen nieuwe collega’s uit de Banenafspraak bijvoorbeeld bijdragen aan het verlagen van de ervaren werkdruk?

De veertien universiteiten leren van elkaar en delen hun acties. Zoals universiteiten verwachten dat studenten van elkaar leren, moeten onze medewerkers dat ook doen. Ons gezamenlijk doel is om het verschil te maken voor de wetenschap, voor Nederland en voor honderden medewerkers met een arbeidsbeperking die op de universiteiten werken.


Meer weten over de Banenafspraak, quotumregeling en hoe mensen uit de Participatiewet in het doelgroepregister kunnen komen? Klik dan hier voor de webpagina van de Rijksoverheid.

Downloadbare bestanden