Daan Braakman

Beleidsadviseur

Bij UNL kan ik op het raakvlak van wetenschap, politiek en maatschappij werken: als koepelorganisatie slaan wij bruggen tussen politici en universiteitsbestuurders, werken wij aan betere randvoorwaarden voor onderzoek en onderwijs, of verbeteren wij de kennisoverdracht van het lab naar de maatschappij. Mijn werk vereist dat ik de mensen met de juiste expertise bij elkaar breng en altijd met een kritische blik naar oud en nieuw beleid kijk.

Als jonge beleidsadviseur werk ik bovendien op twee beleidsdomeinen tegelijkertijd en wissel ik elk jaar naar twee nieuwe domeinen. Op deze manier kom ik in korte tijd met ontzettend veel onderwerpen en belangrijke spelers in het onderzoeks- en onderwijsveld in aanraking. De veelzijdigheid van het werk en de sleutelpositie die UNL inneemt tussen de Haagse politiek en de universitaire sector, brengen de nodige spanning en sjeu met zich mee. En dat is precies de reden waarom UNL een boeiende werkgever voor mij is!

Over mij: ik ben breed opgesteld met een academische achtergrond in de scheikunde (BSc.) en de wetenschapsgeschiedenis (MSc.). Voordat ik in september 2022 bij UNL kwam werken, was ik werkcollegedocent aan de UvA. Daarnaast heb ik in 2021 een BlueBook traineeship bij de Europese Commissie gedaan. Ik ben in Duitsland opgegroeid en heb voor mijn studie een tijd in Frankrijk gewoond; daarom ben ik nu vloeiend in vier talen.