CAO Mogelijke uitwerking flexibele werkduur

Nederlandse Universiteiten
1 april 2023 t/m 30 juni 2024

Bijlage G Mogelijke uitwerking flexibele werkduur

Omvang van de het dienstverband in Fte

(gemiddeld aantal uren per week)

Keuzemogelijkheden omvang flexibele werkduurOpbouw van compensatie-uren respectievelijk jaarlijkse vermindering van vakantie-uren
   
1 Fte40 urenplus 96 uren
(gem. werkweek 38,0)38 uren0
 36 urenminus 96 uren
   
0,9 Fte36 urenplus 86,4 uren
(gem.werkweek 34,2)34 urenminus 9,6 uren
 32 urenminus 105,6 uren
   
0,8 Fte32 urenplus 76,8 uren 
(gem.werkweek 30,4)30 urenminus 19,2 uren
 28 urenminus 115,2 uren
   
0,7 Fte28 urenplus 67,2 uren
(gem.werkweek 26,6)26 urenminus 28,8 uren
 24 urenminus 124,8 uren
   
0,6 Fte24 urenplus 57,6 uren
(gem.werkweek 22,8)22 urenminus 38,4 uren
 20 uren

minus 134,4 uren

 

NB: zie voor de opbouw van vakantie bij langdurige ziekte artikel 4.7 lid 8.