CAO Arbeidsduur, vakantie en verlof

Nederlandse Universiteiten
1 april 2023 t/m 30 juni 2024

04 Arbeidsduur, vakantie en verlof