CAO Aanvullende regelingen die deel uitmaken van de CAO

Nederlandse Universiteiten
1 april 2023 t/m 30 juni 2024

Bijlage J Aanvullende regelingen die deel uitmaken van de CAO

Naast de cao-tekst en de hiervoor opgenomen bijlagen hebben cao-partijen afspraken gemaakt die deel uitmaken van de cao en terug te vinden zijn in aparte bijlagen bij de cao:

J.1  Universitair Functie-ordenen

  1. De uitleg van het systeem en rechtsregels bij de toepassing van Universitair Functie-ordenen (UFO) inclusief gebruikershandleiding voor het geautomatiseerde indelingsinstrument.
  2. Reglement Landelijke Commissie Functie-ordenen Nederlandse Universiteiten (LAFO).
  3. De onder a en b genoemde bijlagen zijn te raadplegen op www.unl.nl 

J.2  Sociale Zekerheid

  1. Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU).
  2. Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU).
  3. De onder a en b genoemde regelingen zijn te raadplegen op www.unl.nl  

J.3  Nevenwerkzaamheden

  1. Sectorale regeling nevenwerkzaamheden Nederlandse Universiteiten die zowel op werknemers als op de in de regeling genoemde betrokkenen van toepassing is. De herziene sectorregeling nevenwerkzaamheden wordt na afronding door cao-partijen vastgesteld als een nieuwe bijlage J.3 van de cao;
  2. De onder a genoemde regeling is te raadplegen op www.unl.nl

J.4  Geschillen

  1. Sectorregeling Geschillencommissie Nederlandse Universiteiten. 
  2. De onder a genoemde regeling is te raadplegen op www.unl.nl