Wetenschappers adviseren ABP over maatschappelijk verantwoord beleggen

Artikel

Contact

Johan Huysse

Senior beleidsadviseur arbeidsverhoudingen

In 2021 hebben de Nederlandse universiteiten een wetenschappelijke commissie ingesteld om pensioenfonds ABP te adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen. De commissie is het resultaat van gesprekken tussen de universiteiten en het ABP. Deze gesprekken volgden op de oproep van universitair medewerkers om pensioengeld meer duurzaam te beleggen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Een terechte oproep. Universiteiten en wetenschappers zijn dagelijks bezig met de toekomst. Of het nu gaat om het opleiden van jonge mensen of het onderzoek doen naar maatschappelijke uitdagingen; wij willen een drijvende kracht van vooruitgang zijn”.

Contact

Johan Huysse

Senior beleidsadviseur arbeidsverhoudingen

In 2021 hebben de Nederlandse universiteiten een wetenschappelijke commissie ingesteld om pensioenfonds ABP te adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen. De commissie is het resultaat van gesprekken tussen de universiteiten en het ABP. Deze gesprekken volgden op de oproep van universitair medewerkers om pensioengeld meer duurzaam te beleggen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Een terechte oproep. Universiteiten en wetenschappers zijn dagelijks bezig met de toekomst. Of het nu gaat om het opleiden van jonge mensen of het onderzoek doen naar maatschappelijke uitdagingen; wij willen een drijvende kracht van vooruitgang zijn”.

De commissie bestaat uit drie hoogleraren met complementaire expertises en brengt jaarlijks advies uit over het gevoerde beleggingsbeleid van het ABP, zowel ten aanzien van de realisatie, als over de geplande stappen daarin. Voor deze adviezen sluiten de experts aan bij de methodiek van science based targets en transitiepaden die passen bij de te bereiken doelen voor duurzame ontwikkeling: de VN Sustainable Development Goals.

De commissie heeft haar eerste advies gepubliceerd op 12 november 2021. Aan de hand van drie uitgangspunten gebaseerd op het werk van het IPPC adviseert de commissie om te stoppen met investeren in ‘achterblijvers’ in de beleggingsportefeuille die geen duidelijke of onvoldoende ambitieuze strategie voor CO2-reductie hebben. De commissie adviseert daarnaast om de belangen in de beloftevolle bedrijven en koplopers, die een ambitieus tijdspad hebben voor reductie, te behouden en vergroten. ABP kan als aandeelhouder dan zoveel mogelijk invloed uitoefenen, zodat deze bedrijven hun doelen halen. Het ABP heeft aangegeven het advies te waarderen en te betrekken in de aanscherping van het beleggingsbeleid.

Per maart 2022 bestaat de commissie uit:
•    Prof. dr. Rob Bauer, Universiteit Maastricht (commissievoorzitter)
•    Prof. dr. Heleen de Coninck, Technische Universiteit Eindhoven/Radboud Universiteit
•    Prof. dr. Liesbeth Enneking, Erasmus Universiteit Rotterdam

Voor meer informatie over de commissie kunt u contact opnemen met Johan Huysse.

Advies en werkwijze