Schakeltrajecten

Artikel

Nederlandse universiteiten bieden schakeltrajecten aan, ook wel pre masters genoemd. Deze trajecten zijn bedoeld voor hbo – studenten die vanuit hun hbo bachelor opleiding door willen stromen naar een wo master. Universiteiten worden momenteel niet bekostigd voor deze trajecten, maar zijn wel verplicht ze aan te bieden. UNL pleit daarom voor bekostiging van schakelstudenten, zoals ook reguliere wo bachelor studenten bekostigd worden.

Om door te stromen naar een universitaire master, kunnen hbo-studenten deelnemen aan een schakeltraject. Hier werken ze de kennisachterstand weg die ze hebben ten opzichte van wo-studenten die een bijbehorende bacheloropleiding hebben afgerond. Ook universitaire studenten kunnen hier gebruik van maken, als zij een master willen volgen in een andere richting dan hun bachelorrichting.

 

Universiteiten zijn verplicht om schakeltrajecten aan te bieden, maar krijgen hiervoor geen bekostiging van de overheid. Met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid (1-9-2013) mag voor trajecten vanaf zestig studiepunten maximaal anderhalf keer het wettelijk collegegeld gevraagd worden. 

De Wet Studievoorschot (1-9-2017) regelt dat het te vragen bedrag aan studenten nog verder wordt teruggebracht naar één keer het wettelijk collegegeld. In veel gevallen is dit niet kostendekkend, waarmee het voortbestaan van de schakeltrajecten in gevaar komt.

 

Studenten die deelnemen aan een schakeltraject worden ingeschreven bij een opleiding in de bachelorfase. Deze studenten volgen echter niet dit bachelorprogramma, maar krijgen een maatwerkprogramma aangeboden.  

Het aantal studenten dat deelneemt aan een schakelprogramma was tot en met studiejaar 2019/20 niet af te leiden op basis van de nationale registratie in BRON-HO. Met ingang van studiejaar 2020/21 worden deelnemers wel herkenbaar opgenomen in dit register.