Erasmus+

Artikel

Erasmus+ is het onderwijsprogramma van de Europese Unie dat loopt tot en met 2027. Universiteiten van Nederland vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse universiteiten bij de invoering en de beleidsontwikkeling voor tussentijdse bijstellingen van het programma. Ook zorgt UNL dat het Nederlandse kennisveld zich kan voorbereiden op nieuwe mogelijkheden die dit programma biedt.

Contact

Erasmus+ is een bundeling van programma’s voor verschillende onderwijssectoren. Zo vallen onder Erasmus+ onder andere:

  • Erasmus Mundus
  • European Universities
Erasmus-beurzenprogramma

Het programma moet de mobiliteit van studenten versterken en de samenwerking tussen instellingen en het bedrijfsleven bevorderen. De EU wil de focus voor de periode van 2017-2021 leggen op inclusiviteit en digitalisering. Het budget van Erasmus+ is € 26 miljard voor de periode van 2017-2021. Dit is bijna twee keer het budget van het voorgaande meerjarenprogramma voor onderwijs. Op de website van Neth-ER is de laatste stand van zaken omtrent het Erasmus+ programma te vinden

European Universities

In 2017 heeft de Europese Commissie het idee van ‘European Universities’ gelanceerd. Dit zijn netwerken van universiteiten binnen Europa die samen werken aan de universiteit van de toekomst. In 2019 werden de eerste 17 universiteiten geselecteerd. Deze netwerken kregen €5 miljoen om het netwerk en gezamenlijke projecten op te starten. In 2020 kwamen daar nog 24 netwerken bij. 

De meeste Nederlandse universiteiten zitten in zo’n European Universities netwerk. Hieronder zijn de links naar deze netwerken te vinden. Meer informatie over dit initiatief is hier te vinden.

https://www.unic.eu/ (Erasmus University)
https://engageuniversity.eu/ (Tilburg University)
https://enlight-eu.org/ (Rijksuniversiteit Groningen)
https://aurora-network.global/ (Vrije Universiteit)
https://www.euniwell.eu/ (Universteit Leiden)
https://eurotech-universities.eu/ (Eindhoven University of Technology)
https://theneurotech.eu/ (Radboud Universiteit)
https://epicur.education/ (Universiteit van Amsterdam)
https://www.charm-eu.eu/ (Universiteit Utrecht)
https://www.eciu.org/ (University of Twente)
https://yufe.eu/ (Maastricht University)