Aantal ingeschreven studenten

Artikel

Op 1 oktober 2023 stonden er 340.160 studenten ingeschreven bij een bachelor- of een masteropleiding; het aantal studenten ligt hiermee een fractie hoger dan het recordaantal op 1 oktober 2022.

De meeste studenten staan ingeschreven als voltijds student. Het aantal deeltijdstudenten is met 4.921 studenten 3,5% minder dan vorig jaar. Deeltijdinschrijvingen komen vaker voor bij masteropleidingen.

Het grootste deel van de studentenpopulatie bestaat uit bachelor studenten. Een bacheloropleiding duurt nominaal 3 jaar, maar niet iedereen rond de opleiding binnen deze nominale studieduur af. In 2023/’24 staan er 219.026 studenten ingeschreven als bachelor student, 1,0% meer dan het jaar daarvoor.

In de masterfase staan in 2023/’24 121.134 studenten ingeschreven. Masteropleidingen hebben veelal een duur van 1 jaar (60 studiepunten) bij de sectoren Economie, Gedrag en maatschappij, Recht, Taal en Cultuur. Zogenaamde researchmasters bij deze sectoren evenals masteropleidingen binnen de sectoren Natuur, Techniek, Landbouw en Gezondheid duren over het algemeen 2 jaar (120 studiepunten). Binnen de sector Gezondheid komen ook masteropleidingen van 3 jaar (180 studiepunten) voor.

Studenten die een inschrijving hebben in zowel een bacheloropleiding als een masteropleiding worden één keer geteld en tellen mee in de fase waarvoor collegegeld is betaald.

NB: Vanwege de corona situatie was het in 2021 onder voorwaarden mogelijk te starten met een masteropleiding zonder dat de bacheloropleiding volledig was afgerond. Deze studenten hadden een inschrijving bij zowel een bachelor- als een masteropleiding. Per studiejaar 2023/24 is dit niet meer mogelijk. 

NB: de Open Universiteit heeft een ander onderwijsmodel en wordt derhalve niet opgenomen in de aantallen. Het aantal wo-studenten ingeschreven van de Open Universiteit op peildatum 31 december 2022 bedraagt 16.940 studenten.

Aantal ingeschreven studenten per universiteit

De Universiteit van Amsterdam is al geruime tijd de grootste universiteit van Nederland. Op de voet gevolgd door de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Overigens geldt voor de meeste universiteiten dat zij de laatste jaren zijn gegroeid in studentenomvang.
In onderstaande visual laat in absolute aantallen de volgorde van grootte zien. Het is mogelijk te filteren om zo te ontdekken: welke universiteit heeft het grootste aantal bachelor- of masterstudenten? Welke universiteiten is de grootste binnen een bepaalde sector/HOOP-gebied? En welke universiteit heeft de meeste vrouwelijke studenten?
Bedenk bij masteropleidingen: béta-georiënteerde masteropleidingen hebben veelal een studieduur van 2 jaar, terwijl andere masteropleidingen een omvang hebben van één studiejaar.

Ingeschreven internationale studenten

Het aantal internationale studenten in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs neemt opnieuw toe.In studiejaar 2023/’24 staan op peildatum 1 oktober in totaal 89.716 internationale studenten ingeschreven bij een bachelor- of masteropleiding aan een Nederlandse universiteit. Dit is 6% meer dan in het voorgaande studiejaar. In studiejaar 2023/’24 maken internationale studenten 26% uit van de totale universitaire studentenpopulatie.

Van het totale aantal internationale studenten komt 72% uit landen behorende tot de Europese Economische Ruimte (EER).
Van de internationale studenten is afkomstig uit Europese landen van buiten de EER. De groei in deze groep wordt overigens in 2021/'22 voornamelijk veroorzaakt doordat studenten uit het Verenigd Koninkrijk vanaf 2021/'22 tot een Europees niet EER land behoren.

Van de internationale studenten is 22% afkomstig van buiten Europa. Van een klein aantal internationale studenten is de herkomst onbekend.

Het is een soort gewogen gemiddelde van de instroom van de voorgaande jaren. De stabilisatie/lichte daling van het aantal internationale eerstejaars WO studenten van de laatste twee jaar zie je er niet in terug.