Verhouding vast en tijdelijk personeel

Artikel

Hoogleraren en universitair hoofddocenten zijn weinig in tijdelijke dienst : in 2022 is het percentage verder gedaald tot respectievelijk 4% en 3% op basis van het aantal personen. Op basis van de omvang fte is het percentage bij beide functies 2%. Personen in deze functies zijn meestal in vaste dienst, dit geldt ook voor het ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP).

Promovendi hebben per definitie een tijdelijke aanstelling, vandaar een percentage tijdelijke aanstellingen van 100%. 

De functiecategorie Onderzoekers bestaat voor een groot deel uit Post-docs. Ook dit is per definitie een tijdelijke aanstelling.

De hieronder weergegeven verhouding vast-tijdelijk betreft het gehele universitaire personeel. In het overzicht is het mogelijk een onderscheid te maken naar personen en naar fte.