Naleving WNT norm

Artikel

Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet Normering Topinkomens’ (WNT) van kracht gegaan. Deze wet stelt grenzen aan de inkomens van bestuurders en toezichthouders in de publieke sector. Per 1 januari 2016 zijn de normen verder verlaagd, door een aanscherping van de wet (WNT-2). Het maximum komt nu ongeveer overeen met een ministerssalaris. Het wettelijk maximum geldt niet voor medewerkers, wel moeten universiteiten in hun jaarverslag (geanonimiseerd) openbaar maken hoeveel niet-topfunctionarissen een bezoldiging boven de WNT-2 norm hebben ontvangen en hoe hoog deze bezoldiging was.

Naleving WNT-norm 2022
 

In het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) rapporteren alle universiteiten in hun jaarverslag over de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders. De tabellen onderaan deze pagina geven een overzicht van de bezoldigingen in 2022, op basis van de universitaire jaarverslagen 2022. Hierbij worden ook gewezen bestuurders vermeld, die nog steeds in dienst zijn van de universiteit. In de meeste gevallen zijn zij actief als hoogleraar. 

De bezoldiging van alle nieuw benoemde bestuurders van universiteiten voldoet in 2022 aan de WNT-2 norm van €216.000. Voor aanstellingen van daarvoor geldt een overgangsregeling. Voor de raden van toezicht gold in 2022 een maximale bezoldiging van €32.400 voor een voorzitter en €21.600 voor een lid. Onder het personeel van de universiteiten hebben 45 medewerkers in 2022 een salaris ontvangen van boven de WNT-2 norm. In 2021 waren dit nog 48 medewerkers.

Foto
Foto
Foto
Foto