Herkomst Personeel

Artikel

Aan de Nederlandse universiteiten werken in toenemende mate personen met een niet-Nederlandse nationaliteit. in 2022 heeft 28% van al het personeel een niet-Nederlandse nationaliteit (gebaseerd op paspoortnationaliteit).

NB: Vanaf 2021 worden burgers van het Verenigd Koninkrijk niet langer gerekend tot de EER. Dit is deels de achtergrond van de toename in aantallen personeel van buiten de EER  in rapportagejaar 2021. Maar ook zonder deze verandering in indeling, neemt het aantal niet Nederlandse EER personeel toe.  

Wetenschappelijk personeel

De ontwikkeling van internationale staf binnen wetenschappelijke functies loopt in alle functiegroepen gelijk op, zowel in personen als in fte.

Salaris

In 2015 heeft SEO op verzoek van UNL (toen nog: VSNU) onderzoek gedaan naar de beloning van wetenschappelijk personeel in internationaal perspectief. Uit dat onderzoek bleek dat universiteiten internationaal concurreren om de beste onderzoekers binnen te halen. In salaris kunnen Nederlandse universiteiten niet concurreren met de Amerikaanse, Britse en Zwitserse universiteiten, maar wel met de meeste landen in continentaal Europa.